سال 1398
 
 اولویت های پژوهشی
 
 

چشم انداز راهبردی شهرداری تبریز
 
 آیین نامه نگارش
 
  لینک های مرتبط
 
 دستور العمل شایستگی
 
 بخشنامه بودجه سال 1398
 
  تبصره ها و لیست پروژه های عمرانی 98
 
 لیست قراردادها
 
 گزارش تصویری: جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی تبریز
  • جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز
  • جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز
  • جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز
  • جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز
  • جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز
  • جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز
  • جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز
  • جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز
  • جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز
  • جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز
 
اخبار ویژه
مدارک تکمیلی لازم کارکنان برای بارگذاری در سامانه خدمات پرسنلی شهرداری تبریز اعلام شد
مدارک تکمیلی لازم کارکنان برای بارگذاری در سامانه خدمات پرسنلی شهرداری تبریز اعلام شد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز از تسریع اجرای طرح ساماندهی کارکنان شهرداری تبریز خبر داد و گفت: کارکنان شهرداری تبریز، مدارک لازم برای درج در سامانه خدمات پرسنلی ps.tabriz.ir که ...

پنجشنبه هیجدهم مهر 1398
اهتمام شهرداری تبریز برای تدوین بودجه سال آینده در راستای برنامه راهبردی 5 ساله
اهتمام شهرداری تبریز برای تدوین بودجه سال آینده در راستای برنامه راهبردی 5 ساله

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز از اهتمام جدی تدوین و تنظیم بودجه پیشنهادی بر اساس برنامه راهبردی 5 ساله شهرداری تبریز خبر داد و گفت: بودجه مصوب هرساله مسیر عملکرد شهرداری تبریز ر ...

سه شنبه شانزدهم مهر 1398
فراخوان عمومی شهرداری تبریز برای تنظیم بودجه سال 99 با اعمال نظر شهروندان محترم
فراخوان عمومی شهرداری تبریز برای تنظیم بودجه سال 99 با اعمال نظر شهروندان محترم

شهرداری تبریز در نظر دارد اولویت های پروژه های مختلف عمرانی، خدماتی و فرهنگی خود را با اعمال نظر شهروندان محترم تبریز تنظیم و در بودجه پیشنهادی خود لحاظ کند.

سه شنبه شانزدهم مهر 1398
اعمال تغییر در فرمت بودجه ای سال ۹۹ شهرداری ها نسبت به سال جاری
اعمال تغییر در فرمت بودجه ای سال ۹۹ شهرداری ها نسبت به سال جاری

مدیر کل برنامه و بودجه شهرداری تبریز از اعمال تغییر در فرمت بودجه نویسی سال ۹۹ شهرداری ها توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری ها خبر داد و گفت: متغیر بودجه نسبت به سال جاری مورد بررسی قرار گرفته است.

سه شنبه شانزدهم مهر 1398
اجرای پودمان آموزشی حضوری ویژه مسئولین و کارشناسان آمار و تحلیل اطلاعات
اجرای پودمان آموزشی حضوری ویژه مسئولین و کارشناسان آمار و تحلیل اطلاعات

مسئول و کارشناسان آمار و تحلیل اطلاعات می توانند جهت ثبت نام درپودمان آموزشی حضوری از مورخه 98/07/11 لغایت 98/07/16 دراین سایت اقدام کنند.

پنجشنبه یازدهم مهر 1398
 
 
 
 
مدارک تکمیلی لازم کارکنان برای بارگذاری در سامانه خدمات پرسنلی شهرداری تبریز اعلام شد

جهت تسهیل و تسریع اجرای طرح ساماندهی کارکنان شهرداری تبریز:
مدارک تکمیلی لازم کارکنان برای بارگذاری در سامانه خدمات پرسنلی شهرداری تبریز اعلام شد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز از تسریع اجرای طرح ساماندهی کارکنان شهرداری تبریز خبر داد و گفت: کارکنان شهرداری تبریز، مدارک لازم برای درج در سامانه خدمات پرسنلی ps.tabriz.ir که زمان آن به زودی اعلام می شود، آماده کنند.
پنجشنبه هیجدهم مهر 1398
اهتمام شهرداری تبریز برای تدوین بودجه سال آینده در راستای برنامه راهبردی 5 ساله

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز؛
اهتمام شهرداری تبریز برای تدوین بودجه سال آینده در راستای برنامه راهبردی 5 ساله

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز از اهتمام جدی تدوین و تنظیم بودجه پیشنهادی بر اساس برنامه راهبردی 5 ساله شهرداری تبریز خبر داد و گفت: بودجه مصوب هرساله مسیر عملکرد شهرداری تبریز را مشخص می کند و ضرورت دارد تدوین و اجرای بودجه مصوب از یک برنامه مشخص دوره ای 5 ساله تبعیت کند.
سه شنبه شانزدهم مهر 1398
فراخوان عمومی شهرداری تبریز برای تنظیم بودجه سال 99 با اعمال نظر شهروندان محترم

فراخوان عمومی؛
فراخوان عمومی شهرداری تبریز برای تنظیم بودجه سال 99 با اعمال نظر شهروندان محترم

شهرداری تبریز در نظر دارد اولویت های پروژه های مختلف عمرانی، خدماتی و فرهنگی خود را با اعمال نظر شهروندان محترم تبریز تنظیم و در بودجه پیشنهادی خود لحاظ کند.
سه شنبه شانزدهم مهر 1398
اعمال تغییر در فرمت بودجه ای سال ۹۹ شهرداری ها نسبت به سال جاری

توسط سازمان شهراری ها و دهیاری های کشورصورت گرفته است؛
اعمال تغییر در فرمت بودجه ای سال ۹۹ شهرداری ها نسبت به سال جاری

مدیر کل برنامه و بودجه شهرداری تبریز از اعمال تغییر در فرمت بودجه نویسی سال ۹۹ شهرداری ها توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری ها خبر داد و گفت: متغیر بودجه نسبت به سال جاری مورد بررسی قرار گرفته است.
سه شنبه شانزدهم مهر 1398
اجرای پودمان آموزشی حضوری ویژه مسئولین و کارشناسان آمار و تحلیل اطلاعات

اجرای پودمان آموزشی حضوری ویژه مسئولین و کارشناسان آمار و تحلیل اطلاعات

مسئول و کارشناسان آمار و تحلیل اطلاعات می توانند جهت ثبت نام درپودمان آموزشی حضوری از مورخه 98/07/11 لغایت 98/07/16 دراین سایت اقدام کنند.
پنجشنبه یازدهم مهر 1398
اولین آزمون شایستگی مدیران و کارشناسان شهرداری تبریز برگزار می شود

در راستای صدور دستور اکید شهردار تبریز؛
اولین آزمون شایستگی مدیران و کارشناسان شهرداری تبریز برگزار می شود

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز از برگزاری اولین آزمون شایستگی مدیران و کارشناسان شهرداری تبریز در قالب اجرای "طرح جامع شایستگی" خبر داد.
شنبه ششم مهر 1398
فراخوان پژوهشی سال 98 مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز تمدید شد

رییس گروه پژوهش و مطالعات:
فراخوان پژوهشی سال 98 مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز تمدید شد

رییس گروه پژوهش و مطالعات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز از تمدید زمان انتشار فراخوان پژوهشی مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز سال آینده خبر داد و گفت: علاقمندان می توانند نظرات و پیشنهادات خود را در قالب پروپوزال تا پایان بهمن ماه سال جاری ارائه دهند.
سه شنبه دوم مهر 1398
برنامه پودمان آموزشی حضوری صرفا ویژه مسئولین و کارشناسان زیباسازی

برنامه پودمان آموزشی حضوری صرفا ویژه مسئولین و کارشناسان زیباسازی

به اطلاع همکاران محترم، مسئولین و کارشناسان زیباسازی می رساند که جهت ثبت نام درپودمان آموزشی حضوری می توانند از مورخه 98/06/27 لغایت 98/07/06 دراین سایت اقدام نمایند .
چهارشنبه بیست و هفتم شهريور 1398
برنامه پودمان آموزشی حضوری صرفا ویژه مسئولین و کارشناسان گردشگری

برنامه پودمان آموزشی حضوری صرفا ویژه مسئولین و کارشناسان گردشگری

به اطلاع همکاران محترم، مسئولین و کارشناسان گردشگری می رساند که جهت ثبت نام درپودمان آموزشی حضوری می توانند از مورخه 98/06/26 لغایت 98/07/03 دراین سایت اقدام نمایند .
چهارشنبه بیست و هفتم شهريور 1398
آرشیو Print RSS
 
 
 هر شهروند یک شهردار


مهندس ایرج شهین باهر
 شهردار کلانشهر تبریز
 
 معاونت

مهندس مرتضی موحد نیا
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
 
 سالنامه آماری 1396
 
 پیوندهای ضروری
 
 چکیده پایان نامه ها و پژوهش ها