واحد سازمانی
علیرضا عباسی یگانه
نام کارمند :علیرضا نام خانوادگی:عباسی یگانه
سمت سازمانی :کارشناس کنترل پروژه شماره تماس :04134795347

تماس الکترونیکی :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :