واحد سازمانی
بیژن  باقری نژاد
نام کارمند :بیژن نام خانوادگی:باقری نژاد
سمت سازمانی :رئیس گروه بودجه شماره تماس :04134795347

تماس الکترونیکی :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :