منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : پنجشنبه 4 بهمن 1397     |     کد : 964

مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری خبر داد

نتایج ارزیابی عملکرد (کارنامه) شهرداری های مناطق دهگانه تبریز آماده بهره برداری است.

مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز با اعلام این خبر گفت: « طرح ارزیابی عملکرد شهرداری های مناطق» که برای اولین بار در راستای انتظارات عمومی و سیاست ها و منویات شهردار محترم تبریز و قائم مقام محترم شهردار و حمایت های بی دریغ معاون محترم برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در سطح مناطق دهگانه اجرا گردید .

مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز با اعلام این خبر گفت: « طرح ارزیابی عملکرد شهرداری های مناطق» که برای اولین بار در راستای انتظارات عمومی و سیاست ها و منویات شهردار محترم تبریز و قائم مقام محترم شهردار و حمایت های بی دریغ معاون محترم برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با هدف شناخت میزان همپوشانی اقدامات و کارکردها، ارتقاء مسئولیت پذیری و پاسخگویی، افزایش بهره وری و در نهایت ارتقاء سطح رضایت مندی شهروندان مطابق برنامه زمان بندی آغاز و به سرانجام رسید، که نتایج(کارنامه) آن منتشر، جهت تصمیم گیری در اختیار مدیران ارشد قرار گرفت.
سید محمد ثابتی افزود: ارزیابی عملکرد به صورت مستمر و در دوره های شش ماهه انجام می گیرد. انتظار است با اجرای منظم آن علاوه بر رقابتی نمودن خدمات، تصمیم گیری ها از جمله تخصیص منابع و ... بر اساس رتبه بندی حاصل از آن صورت پذیرد.
وی در پایان افزود : مقرر است این طرح در شش ماه دوم سال جاری برای کلیه توابع و سازمان های وابسته در شاخص های عمومی و اختصاصی تسری یابد.
 
قابل ذکر است این طرح با مشارکت بیش از 40 نفر از کارشناسان و خبرگان حوزه های عملکردی و همکاری معاونت های ستادی از 14 مهرماه الی 5 آبان ماه در سطح مناطق دهگانه شهرداری تبریز اجرا گردید.
 


یعقوب قلندری نژاد