منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : يکشنبه 30 دي 1397     |     کد : 954

مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز خبر داد :

آماده شدن طرح جامع مدیریت فرایندی شهرداری تبریز برای برون سپاری

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز از لزوم بسترسازی برای نهادینه شدن طرح مدیریت فرایندی در شهرداری تبریز خبر داد.


به گفته سید محمد ثابتی، شهرداری یکی از سازمانهایی است که تنوع وظایف و گستردگی فعالیتها در آن زیاد بوده و حجم بالای گردش اطلاعاتی و همچنین پراکنده بودن واحدهای آن از برجسته ترین ویژگیهای آن می باشد. تعداد نیروی انسانی درگیر در آن با فعالیتهای متنوع و زیاد ، واحدهای کاری متفاوت ، تعداد مراجعه کنندگان و نیز بالا بودن میزان پاسخگوئی به واحدهای مختلف، شهرداری را به عنوان یکی از سازمانهای با وظایف و فرایندهای متنوع در آورده است.
وی ابراز کرد که دیدگاه فرایند محوری با منافع فراوانی که بخصوص برای سازمانهای خدماتی محور دارد، می‏تواند یکی از رویکردهای اساسی و مناسب در مواجهه با مشکلات پیش روی شهرداری ها باشد. شفافیت در امور، بهروه وری بالای سازمانی، کاهش هزینه ها، کاهش زمان پاسخگوئی، انعطاف پذیری ساختاری و افزایش کیفیت انجام کارها از جمله این منافع می باشد.
ثابتی بیان کرد با توجه به ساختار نامناسب انجام فعالیتها در شهرداری تبریز، وجود نارضاتیهای شغلی در برخی موارد، تراکم کاری فعالیتها در برخی حوزه‏ ها و امور، پیش زمینه نامناسب ذهنی در بین شهروندان از عملکردهای جاری شهرداری و ... گذر به سوی فرایند محوری یکی از اولویتهای اساسی در تصمیم‏ گیریهای شهرداری می باشد. از این رو شرح خدمات طرح جامع مدیریت فرایندی شهرداری تبریز آماده شده و بیش از 140 فرایند کلیدی در شهرداری تبریز احصاء و بر اساس طرح فراخوان آن حدود دوازده موسسه پژوهشی و دانشگاهی آمادگی خود را برای اجرای آن اعلام کرده اند که مقرر است زمینه برگزاری مناقصه و انتخاب مشاور در شهرداری تبریز عملی گردد.

 


یعقوب قلندری نژاد