منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : چهارشنبه 26 دي 1397     |     کد : 948

جلسه تبیین ساختار تشکیلاتی منطقه 3برگزارگردید

جلسه تبیین ساختار تشکیلاتی منطقه 3برگزارگردید

جلسه تبیین ساختار اداری شهرداری منطقه سه، با حضور نمایندگان معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز، شهردار و مدیران منطقه برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بیان فرآیند بازنگری ساختار شهرداری تبریز که در آن تلاش شده است تا از توان تخصصی کارشناسان حقیقی و حقوقی استفاده گردد، نسبت به تبیین ساختار تشکیلاتی منطقه اقدام و به ویژگی های بارز ساختار تشکیلاتی جدید از جمله تقویت بدنه کارشناسی، تخصصی کردن معاونت ها، ارتقاء جایگاه واحدهای نظارتی از جمله بازرسی و حراست، توجه ویژه به بحث نظارت برتخلفات ساختمانی پرداخت گردید لازم به ذکر است که در ساختار تشکیلاتی مناطق مباحثی نظیر حفاظت از حریم مناطق، رعایت مسائل محیط زیستی در پروژه های شهرداری و بستر سازی برای اجرای HSE در مناطق ظرفیت سازی شده است
این جلسه با پرسش و پاسخ حاضرین و نمایندگان معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی به پایان رسید شایان ذکر است که طبق برنامه ریزی و هماهنگی های بعمل آمده جلسات مشابه در سایر مناطق برگزار خواهد گردید.


یعقوب قلندری نژاد