منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : پنجشنبه 20 دي 1397     |     کد : 944

شهردار تبریز ابلاغ کرد :

آئین نامه انتخاب و انتصاب مدیران شهرداری تبریز

شهردار تبریز، آئین نامه انتخاب و انتصاب مدیران شهرداری تبریز را ابلاغ و همه واحدهای شهرداری را ملزم به اجرای دقیق مفاد آن نمود.

در این آئین نامه آمده است مدیران به خاطر وظایف و اختیاراتی که بر عهده دارند، نقش برجسته ای در راهبری و هدایت شهرداری دارا می باشند. اهمیت نقش مدیران با قرار دادن آنها در جایگاه های متناسب با توانایی، تجارب و قابلیت آنها نمود بیشتری پیدا می کند.
این آئین نامه به نحوه انتخاب و انتصاب مدیران شهرداری تبریز می پردازد. فرصت برابر برای داوطلبان و واجدین تصدی پستهای مدیریتی، افزایش انگیزش کارکنان برای ارتقا در مسیر پیشرفت شغلی، رعایت اصل شایسته سالاری، شفاف‏ سازی، یکسان‏ سازی و وحدت رویه در انتصاب و تغییر مشاغل و پست‏ها و نظام‏ مند کردن روند ترفیع، انتصاب و ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران از مهمترین اهداف این آئین نامه می باشد.
 در نظرگیری سطوح مدیریتی، شرایط عمومی و اختصاصی انتصاب، پیوند با نظام منابع انسانی و فرایند دقیق انتخاب و انتصاب در واحدهای شهرداری از ویژگی‏های این آئین‏ نامه می باشد.  
لازم به یادآوری است که آئین نامه یاد شده  به همت کارشناسان دفتر نوسازی و تحول اداری تهیه و تدوین گردیده است .


یعقوب قلندری نژاد