منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : سه شنبه 4 دي 1397     |     کد : 930

به بهانه برگزاری پنجمین جشنواره ملی ایده ها و اختراعات مدیریت شهری به میزبانی شهرداری تبریز

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی : سازمانها برای بقاء و تداوم نقش مثبت و سازنده نیازمند افکار، اندیشه و ایدهای نو هستند .

مرتضی موحد نیا اظهار داشت سـازمـان هـا بـرای بقاء و تداوم نقش مثبت و سازنده خود نیازمند افکار، اندیشه ها، نظرات تـازه و نـو هـستند تا با دریافت دیدگاه های نو مبتنی بر تحقیقات میدانی و اندیشه ها و تـئوری هـا بـتـوانـنـد پـویـایـی خـود را تـضـمـیـن کـنـنـد .

  مرتضی موحد نیا اظهار داشت سـازمـان هـا بـرای بقاء و تداوم نقش مثبت و سازنده خود نیازمند افکار، اندیشه ها، نظرات تـازه و نـو هـستند تا با دریافت دیدگاه های نو مبتنی بر تحقیقات میدانی و اندیشه ها و تـئوری هـا بـتـوانـنـد پـویـایـی خـود را تـضـمـیـن کـنـنـد .
وی با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره ملی ایده ها و اختراعات مدیریت شهری به میزبانی شهرداری تبریز و با همکاری بنیاد ملی نخبگان و دانشگاههای معتبردر سوم و چهارم بهمن ماه سال جاری، تاکید کرد در این جشنواره تمام اقشار در همه رده‎‎های سنی می‎‎توانند با ثبت نام در سامانه pishnahadat.tabriz.ir  و ثبت ایده و اختراع خود در زمینه های مدیریت شهری در آن شرکت کنند.
مهندس موحد نیا افزود تفکر، نظریه پردازی و ایده، سنگ بنای تمامی پژوهش ها، خلاقیت ها و نوآوریهاست و به همین منظور برگزاری این جشنواره در راستای زیست بوم کارآفرینی مبتنی بر دانش و فناوری و انسجام بخشی به ایده های خلاقانه شهروندان در حوزه های مختلف مدیریت شهری به عنوان مهمترین جشنواره ایده استان و در 8 محور طراحی و در سطح ملی به اجرا گذاشته می شود .
به گفته معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز ایجاد بستر برای مشارکت داوطلبانه شهروندان در تصمیمات کلان شهری، افزایش تعلق خاطر به منابع هویت شهر و احساس مشارکت آحاد شهروندان و تبدیل ایده ها و اختراعات به پروژه های اجرایی طی یک فرآیند در جهت رفع چالش های شهر از دیگر اهداف این جشنواره می باشد .


یعقوب قلندری نژاد