منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : دوشنبه 14 آبان 1397     |     کد : 893

مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز:

المپیاد علمی کارکنان شهرداری های کشور در تبریز برگزار می شود

مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز با اعلام این خبر گفت: براساس ارزیابی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، شهرداری تبریز با دارا بودن سیستم ها و زیرساخت های مناسب آموزشی و عملکرد شایسته در بین شهرداری های کشور، المپیاد علمی کارکنان شهرداری های کشور را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، سیدمحمد ثابتی افزود: در این المپیاد کارکنان منتخب شهرداری های کشور در حوزه های مدیریت حمل و نقل شهری، مدیریت دفع و بازیافت مواد زاید جامد شهری، مدیریت بحران شهری، شناخت و برگزار گردد آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی غیر مترقبه و به رقابت می پردازند، مقرر است المپیاد مذکور در اخر أدر ماه برگزار شود.

وی همچنین تصریح کرد: سیستم جامع آموزش کارکنان شهرداری تبریز، به عنوان یک تجربه موفق به سایر شهرداری های کشور الگو می شود.

مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز با اعلام این خبر گفت: سیستم جامع اموزش کارکنان شهرداری تبریز بر اساس ارزیابی کارشناسان مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری و روستائی به عنوان مرجع آموزش شهرداری های کشور، برترین سیستم مورد استفاده در سطح کشور برگزیده شد.

سیدمحمد ثابتی اظهار کرد: مقرر است طی تفاهم نامه مشترک سیستم مذکور به عنوان یک تجربه موفق برای سایر شهرداری های کشور الگو شود.

 


الناز