منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : چهارشنبه 9 آبان 1397     |     کد : 889

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز

همت و کار مضاعف ضامن کارآمدی مجموعه است

به گزارش روابط عمومی معاونت، در جلسه بین مدیران و مسئولین معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی که به منظور بررسی عملکرد واحدهای مختلف معاونت برگزار گردید، مهندس موحد نیا تاکید کرد: با بهره گیری هوشمندانه از ظرفیت ها، توان بالقوه، مسئولیت پذیری و همچنین تلاش مضاعف به سمت مجموعه ای پویا در تحقق اهدافمان پیشگام باشیم.

مهندس موحد نیا تاکید کرد: با بهره گیری هوشمندانه از ظرفیت ها، توان بالقوه، مسئولیت پذیری و همچنین تلاش مضاعف به سمت مجموعه ای پویا در تحقق اهدافمان پیشگام باشیم.

وی مؤلفه اصلی مدیریت در یک مجموعه را انجام اصولی و صحیح وظایف تعیین شده، تثبیت و حفظ اقتدار آن مجموعه عنوان نمود.
 ایشان اراده و عزم گروهی را در اداره یک مجموعه، مهم تلقی نموده و بیان کردند: همکاری همه جانبه همکاران با یکدیگر و با سایر رده های سازمانی را ضامن بقاء و ارتقای سیستم بهره وری هر سازمانی عنوان کرد.

 

مهندس موحد نیا نقش پررنگ معاونت برنامه ریزی در استاندار سازی فرآیند ها را برجسته عنوان نمود و تصریح کرد: در روند عملکردهایمان باید شاهد تحولاتی باشیم تا بتوانیم مناطق و سازمان های شهرداری را نیز به چالش کشیده و به سمت تعالی سازمانی برسیم.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز در بخشی از سخنان خود به تقویت ساختار شهرداری کلانشهر تبریز اشاره نمودند.

وی افزود : با استقرار فرآیند بهبود روش ها، به ارتقاء جایگاه شهرداری کلانشهر تبریز بین سایر کلانشهرها خواهیم پرداخت.


 
موحدنیا تاکید کرد: پروژه هایی که در بازه زمانی کوتاهتر انجام و برای شهروندان ملموس تر است در اولویت قرار گیرد.

وی در پایان تاکید کرد: هر چه بیشتر در جهت اصلاح شعارها، هوشمندسازی و شهروند محوری گام برداریم  در بحث های اساسی مربوط به برنامه راهبردی شهر تبریز بر افق 1409-1398 که با عقل جمعی و متدهای به روز مدیریتی انجام شده برنامه ای ارائه می شود که در نظام برنامه ریزی شهری شهرداری تبریز نقطه عطف محسوب گردد.

  شایان ذکر است در ادامه جلسه مدیران، مسئولین معاونت برنامه ریزی عملکرد خود را ارائه نمودند و نظرات خود را در راستای برنامه های آتی شهرداری تبریز به سمع و نظر جمع رساندند.


الناز