منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : دوشنبه 7 آبان 1397     |     کد : 887

توسط تیم ارزیابی معاونت برنامه ریزی

طرح جامع ارزیابی از شهرداری منطقه 9 انجام گرفت

به گزارش امور ارتباطات منطقه 9، با حضور کارشناسان معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی عملکرد واحد های مختلف شهرداری منطقه 9 مورد بررسی قرار گرفت.

در ارزیابی های صورت گرفته، واحدهای مذکور با ارائه ی مستندات مربوطه، فعالیت های صورت گرفته را طبق شاخص های ارزیابی تشریح و کارشناسان ارزیابی شهرداری تبریز بمنظور دسترسی به نقاط ضعف و قوت و نیز ارائه ی راهکارها و خط مشی های لازم، با دقت موارد را بررسی و ارزیابی می نمایند.

 

الناز