منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : يکشنبه 6 آبان 1397     |     کد : 885

به همت اداره کل دفتر نوسازی و تحول اداری معاونت برنامه ریزی

حوزه شهرسازی منطقه دو، مورد ارزیابی تیم کارشناسان قرار گرفت

عملکرد تمامی واحدهای شهرسازی منطقه دو، مورد ارزیابی تیم کارشناسان قرار گرفت.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه دو تبریز، تیم کارشناسان شهرداری تبریز متشکل از حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی و حوزه معاونت شهرسازی شهرداری، با حضور در واحدهای شهرسازی منطقه دو، به بررسی و ارزیابی عمکرد کارکنان این حوزه پرداختند.
 


در این بررسی، فعالیت شش ماه نخست سال 97 واحدهای اجرای احکام و ماده صد، استعلامات و درآمد، تخلف یابی و بایگانی و تخصص کارکنان مستقر در واحدهای شهرسازی، مورد ارزیابی کارشناسان شهرداری قرار گرفت و کارشناسان این تیم با بررسی پرونده های مربوط به این واحدها از نحوه فعالیت کارکنان حوزه شهرسازی و واحدهای مرتبط با این حوزه قدردانی کردند.
مهندس قنبر فکری معاون شهرسازی و معماری منطقه دو شهرداری در طول بازدید تیم ارزیابی، در خصوص فعالیت های شهرسازی از جمله چگونگی صدور پروانه های ساختمانی، نحوه صدور گواهی معامله، پرونده های ماده صد و اجرای احکام و... به کارشناسان شهرداری تبریز توضیحات لازم را ارائه کرد.

 


الناز