منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : يکشنبه 6 آبان 1397     |     کد : 883

واحد امور فرهنگی ، اجتماعی شهرداری منطقه یک مورد ارزیابی قرار گرفت

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز، واحد امور فرهنگی ، اجتماعی با حضور کارشناسان شهرداری تبریز مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز،  واحد امور فرهنگی ، اجتماعی با حضور کارشناسان شهرداری تبریز مورد ارزیابی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش با حضور کارشناسان معاونت برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی در ساختمان امور فرهنگی ، اجتماعی منطقه در بخشهای مختلف ارزیابی شـد.
این گزارش می افزاید: به منظور ارتقاء بهره وری و رقابتی نمودن اقدامات مجموعه شهرداری، طرح ارزیابی عملکرد مناطق آغاز گشته که در همین راستا کارشناسان معاونت برنامه ریزی اقدام به بررسی و ارزیابی عملکرد منطقه یک در بخشهای مختلف نموده اند که از واحد امور فرهنگی، اجتماعی نیز ارزیابی گردید.

 


الناز