منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : يکشنبه 6 آبان 1397     |     کد : 881

در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا

چشم انداز برنامه راهبردی شهرداری تبریز بر افق 1409-1398 بررسی شد

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، چشم انداز برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری تبریز برای افق زمانی 1398 تا 1409 در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

چشم انداز راهبردی شهرداری تبریز برای افق زمانی ۱۴۰۹-۱۳۹۸ که در کمیسیون ویژه با حضور اعضای شورا و مدیران شهرداری بررسی و تدوین شده در شورای اسلامی شهر تبریز مطرح و مورد بررسی اعضا کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا قرار گرفت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی در این خصوص گفت: این چشم انداز برخلاف برنامه های  قبلی، مطالعه شده و به دور از آرمان گرایی، همراه با راهبردها به صورت جزئی نگارش شده است.

محمدباقر بهشتی افزود: این برنامه با سرفصل هایی مانند انسان محوری، تلاش در جهت رسیدن به شهر پاک، شهر روان از نظر ترافیک، مقاوم در برابر انواع خطرات، شهر هماهنگ در مدیریت خدمات، متعادل و متوازن از نظر توسعه، رسیدن به شهری که خاستگاه تشکل های مدنی و تاثیرگذار در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، گنجینه فرهنگ و تمدن و گردشگری شناخته شده برنامه ریزی شده است.

در ادامه دکتر قلیزاده از اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  با اشاره به اینکه برخی از مسایل همچون پررنگ نمودن انقلاب مشروطه، ساماندهی احزاب و توجه به سرمایه های انسانی و شایسته سالاری در این برنامه راهبردی مورد توجه قرار گیرد گفت: این برنامه برای 10 سال آینده بوده و پس از ما نیز ادامه خواهد داشت.
 
قلیزاده با اشاره به گنجینه های فرهنگی و تاریخی اظهار داشت: فرهنگ میتواند در این برنامه احترام به حق و حقوق همدیگر، قبول تفاوتها، افزایش گفتگو و نشاط همگانی شود.
دکتر قلیزاده مباحث مربوط به معماری شهر و سیما و منظر شهری را مهم شمرد و خاطر نشان کرد: باید برنامه ای تهیه شود که بر نیاز شهر و شهروند پاسخ دهد. 

 

مهندس مسعودی ریحان این برنامه راهبردی را اتفاقی نادر و بزرگ برشمرد و اظهار داشت: روح حاکم بر شهر باید  حکمروایی شهری باشد و برای تحقق این امر نیز، باید تمامی دارایی هایمان را در طبق اخلاص و استفاده قرار دهیم.
وی افزود: به این معنا که با حوصله بیشتر و در نظر گرفتن چهارچوب های دستورالعمل تنظیم برنامه های راهبردی و مطالعه بیشتر به تنظیم این برنامه بپردازیم.
دکترنیکوخصلت  با بیان اینکه باید برای هر موضوعی با برنامه ریزی گام برداریم ابراز داشت: اگر برای هر برنامه ای چشم اندازی در نظر گرفته شود و این برنامه ها بصورت اصولی و پایش شده پیش برود، در نتیجه میتوان توسعه تبریز را شاهد بود.


 
وی در ادامه تاکید کرد: باید شهروندان را نیز در این برنامه دخیل نماییم و عمل باید برشعار تقدم یابد.
در ادامه اساتید حاضر در نشست به ارائه مباحث و نظرات پیرامون برنامه راهبردی پرداخته و موارد فوق را در برنامه راهبردی بر افق 1409-1389 الزامی عنوان نمودند:
- ارتقای ایمنی شهر
- ارتقای فرهنگ شهر نشینی
- توجه به تشکل های مردم نهاد بصورت ویژه
- شهر و آموزش و پروش
در پایان مقرر شد طی 2 هفته در جلسه ویژه ای تصمیمات نهایی در خصوص این برنامه راهبردی اتخاد شود.
 

 


الناز