منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : يکشنبه 6 آبان 1397     |     کد : 879

در راستای برگزاری جشنواره ایده های برتر

اولین جلسه با بنیاد نخبگان استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، جلسه ای با حضور مهندس موحد نیا و دکتر امامی رئیس بنیاد نخبگان استان در خصوص اجرای جشنواره ایده های برتر و بررسی روند برگزاری جشنواره برگزار شد.

مهندس موحد نیا ضمن تاکید بر حفظ اهمیت و جایگاه نخبگان افزود: هدف ما از برگزاری جشنواره ایده های برتر، حفظ، هدایت و حمایت از نخبگان و به کارگیری استعدادهای آنان است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ضرورت تشکیل اتاق فکر را استفاده از خرد جمعی و پرهیز از روزمرگی دانست و تصریح نمود: در این اتاق به بررسی ایده های ارائه شده و تحلیل موانع موجود و افزایش ضریب اطمینان به موفقیت در تصمیمات مدیران و آینده نگری را دنبال می کنیم.

مهندس موحد نیا شناسايي و پرورش استعدادهاي خلاق و هدايت نخبگان به سمت رفع نيازهاي تخصصي را مهم تلقی نمود و افزود با اجرای برنامه ها در چارچوب تعیین شده و شفافیت در این خصوص باید جلوی موازی کاری ها گرفته شود.


 
دکتر امامی، رئیس بنیاد ملی نخبگان استان نیز ضمن تایید صحبت های مهندس موحد نیا به ارائه گزارش مبسوط از سیاست‌های بنیاد ملی نخبگان و تسهیلات اعطایی به مستعدان و مخترعان استان و بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های اجتماعات نخبگانی استان سازی اختراعات برگزیده شد و خواستار حمایت شهرداری از  این حوزه گردید.
 
در خاتمه مقرر گردید کارگروه‌های تخصصی بر اساس اعلام نیاز شهرداری بمنظور بهره گیری از ظرفیت های نخبگان و صاحبنظران شهر راه اندازی گردد و همچنین در زمینه حمایت از نوآوران و انتخاب ایده های برگزیده توسط شهرداری تبریز و با نظارت بنیاد ملی نخبگان جشنواره ای برگزار گردد


الناز