منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : يکشنبه 6 آبان 1397     |     کد : 877

اولین جلسه کمیته پژوهش برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، در راستای حمایت از دانشجویان و پژوهشگران و اجرای طرح های مطالعاتی و استقرار مرکز پژوهش های شهرداری، اولین جلسه کمیته پژوهش و مطالعات برگزار گردید.

در راستای حمایت از دانشجویان و پژوهشگران، اجرای طرح های مطالعاتی و استقرار مرکز پژوهش های شهرداری در محل جدید، جلسه کمیته پژوهش و مطالعات با حضور دکتر بهشتی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، دکتر روشنی رئیس مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهرداری، مهندس موحد نیا معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و سایر اعضای کمیته برگزار گردید .

 
شایان ذکر است مهمترين هدف از برگزاري این جلسات ارائه تجارب و دستاوردهاي مديريت پژوهش کلانشهرتبریز، توسعه مباحث مدیریت شهری و گزارش از آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص مصوبات کمیته پژوهش و مطالعات و استقرار مرکز مطالعات و پژوهش شهرداری در محل جدید است.
 


الناز