منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : سه شنبه 11 ارديبهشت 1397     |     کد : 837

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

دستورالعمل بودجه مصوب1397 به زودی ابلاغ می گردد

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی مهندس پورخردمند خبر داد: بودجه سال 1397در هیأت تطبیق فرمانداری بررسی و با اصلاحاتی به تأیید رسید.

مهندس پورخردمند خبر داد: بودجه سال 1397در هیأت تطبیق فرمانداری بررسی و با اصلاحاتی به تأیید رسید.

وی خاطر نشان کرد: دستورالعمل ابلاغ بودجه تدوین و در حال اقدام می باشد و به زودی به مناطق ده گانه شهرداری ابلاغ می گردد.

 معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ابراز داشت: از اول خرداد ماه سال 1397 مبنای کار شهرداری تبریز بودجه مصوب 1397 خواهد بود.


الناز