منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : پنجشنبه 23 فروردين 1397     |     کد : 832

توسط اعضای شورای شهر

ماده واحده و تبصره های پیشنهادی بودجه سال 1397 تصویب شد

ماده واحده و تبصره های پیشنهادی بودجه سال 1397 تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، پس از برگزاری جلسات کارشناسی در کمیسیون تلفیق بودجه وتشکیل 7 جلسه در صحن علنی شورا با حضور اعضای شورای شهر، ماده واحده و تبصره های برنامه و بودجه پیشنهادی سال 1397 با اصلاح 76 تبصره و افزودن 25 تبصره جدید پیشنهادی اعضای شورای شهر تبریز تصویب گردید.


الناز