منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : دوشنبه 27 شهريور 1396     |     کد : 784

ساماندهی پارکینگ در محلات متراکم شهری با تأکید بر پارکینگهای عمومی مطالعه موردی : محله آبرسان تبریز

ساماندهی پارکینگ در محلات متراکم شهری با تأکید بر پارکینگهای عمومی مطالعه موردی : محله آبرسان تبریز

با رواج استفاده از خودروهای شخصی در شهر و ازدیاد تردد آن‌ها، مشکلات عدیده‌ای در سطوح مختلف شهری به وجود آمده، اشباع شدن معابر از خودروهای پارک شده، علاوه بر بخش تجاری شهر برای اکثر کاربری‌ها به‌ویژه مسکونی در محلات به مسئله مهمی تبدیل‌شده است؛ که اگر این روند ادامه یابد پارک خودروهای مسکونی و سایر کاربری‌ها علاوه بر تبدیل معابر به پارکینگ حاشیه‌ای و کاستن کیفیت بصری آن موجب شلوغی و صلب آسایش ساکنین محله می‌شود. شهر تبریز نیز به‌عنوان یکی از کلان‌شهرها از این قاعده مستثنا نبوده و در حال حاضر با مشکل اساسی کمبود پارکینگ جهت کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها روبرو بوده است. این مشکل در نقاط و محله‌هایی که در خود و در هم‌جواری خود کاربری‌های چند‌گانه شهری به‌ویژه کاربری تجاری – خدماتی، اداری و درمانی دارند خود را به شکل حادی نمایان می‌سازد. با توجه به این مسئله، هدف این تحقیق، ارائه راه‌کارهایی برای جبران کسری پارکینگ و کاهش ازدحام خودرو از محلات در حال متراکم شدن می‌باشد؛ که تأکید بر پارکینگ‌های عمومی دارد. برای نیل به این هدف محله گلباد به‌عنوان محله موردمطالعه انتخاب‌شده است. نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی و از منظر چارچوب پژوهش، توصیفی - تحلیلی است که اطلاعات موردنیاز ادبیات نظری آن از طریق کتابخانه‌ای جمع‌آوری‌شده است. از تکنیک پرسشنامه جهت تهیه داده‌های توصیفی‌ و سنجش نظرات ساکنین، از مشاهدات میدانی، به جهت جمع‌آوری اطلاعات کالبدی، از نرم‌افزار Auto Cad برای تهیه نقشه‌های کالبدی، از نرم‌افزار SPSS جهت تحلیل پرسشنامه و با استفاده از تکنیک دلفی به‌منظور وزن‌دهی به پارامترهای تأثیرگذار در مکانگزینی پارکینگ واحدهای مسکونی و غیرمسکونی و درنهایت از نرم‌افزار GIS و مدل هم‌پوشانی وزن‌دار برای انتخاب مناسب‌ترین مکان استفاده‌شده است. با بررسی‌های انجام‌شده در رابطه با وضعیت پارکینگ قطعات مسکونی معلوم شد که 45 درصد از قطعات واحدهای مسکونی دارای کمبود پارکینگ به ازای هر واحد مسکونی می‌باشند. تعداد 107 خودرو مازاد بر تعداد خانوار خودرو می‌باشد که دلیل آن تغییر الگوی استفاده از خودرو می‌باشد. با سنجش نظرات ساکنین معلوم شد که 5/92 درصد از احداث پارکینگ محله‌ای، استقبال کرده؛ و درنهایت می‌توان با مدل ترکیبی پارکینگ طبقاتی و زیرزمینی و ارائه راهکارها و سیاست‌ها ازجمله سیاست کنترل مالکیت خودرو، کنترل ترافیک عبوری به محله موردمطالعه و تأمین پارکینگ کاربری‌های کلان‌شهری هم‌جوار محله در محوطه خود کاربری‌ها در جهت تأمین و حل معضل پارکینگ گامی برداشت.

كلمات كليدي: سیاست تأمین پارکینگ، پارکینگ‌های محله‌ای، انواع پارکینگ، تقاضای پارکینگ، عرضه پارکینگ، شهر تبریز.


بهبودیان مالی