منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1399     |     کد : 1215

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز مطرح کرد؛

ضرورت ثبت اسناد پروژه های عمرانی شهرداری تبریز در سامانه ساجا

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز با تاکید بر ضرورت ثبت اسناد پروژه های عمرانی گفت: مناطق 10 گانه با ثبت تمامی مدارک و تصاویر مربوط به پروژه های عمرانی خود در راستای شفاف سازی عملکرد شهرداری تبریز گام بردارند.

مرتضی موحد نیا افزود: بر اساس دستور مستقیم شهردار محترم تبریز امکان ثبت تصاویر و مستندات اجرای پروژه های عمرانی در فاز های مختلف فراهم شده است.
 
وی اظهار کرد: در ادامه تکمیل فاز های مختلف سامانه ساجا، امکان بارگزاری مرجله ای اسناد و تصاویر پروژه های عمرانی توسط گروه ارزیابی اداره کل برنامه و بودجه فراهم شده است.
 
موحد نیا تصریح کرد: با فعال شدن بخش بارگزاری تمامی استاد و تصاویر پروژه های عمرانی با هدف شفاف سازی و مستند سازی توسط مهندس ناظرین مناطق10گانه در سامانه ساجا، پیشرفت پروژه های عمرانی بروز رسانی خواهد شد.
 
وی خاطر نشان کرد: معیار ارزیابی عملکرد شهردای های مناطق 10 گانه، اجرای پروژه های عمرانی بر اساس بودجه مصوب است و ضرورت دارد مراحل اجرای این پروژه ها در سامانه ساجا مستند سازی شود.
 
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز همچنین با تاکید بر اهمیت انطباق بودجه مصوب با برنامه راهبردی 5 ساله شهرداری تبریز عنوان کرد: ویژگی برنامه محوری عملکرد شهرداری تبریز نقطه عطف حصول چشم انداز 12 ساله است و سعی داریم در این مسیر، مشارکت عمومی شهروندان را نیز با خود همراه کنیم.
 


PDF چاپ چاپ