منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : دوشنبه 7 مهر 1399     |     کد : 1209

فراخوان بودجه سال 1400 منتشر شد

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، به استناد اسناد بالا دستی( از جمله چشم انداز و برنامه 5 ساله ) بودجه سال 1400 شهرداری کلان شهر تبریز را تهیه خواهد نمود و قبل از پايان سال شورای اسلامی شهر تبریز آن را بررسی و تصويب خواهد کرد.

این فرآيند، سرنوشت اداره و مدیریت شهری تبریز را  برای یک سال رقم می زند و حوزه های گوناگون شهرداری تبریز  را تحت تأثیر قرار خواهد داد . 

با توجه به سیاست کاری شهرداری تبریز در مورد شفافیت و تحقق شعار هر شهروند یک شهردار خواهشمند است نظرات و پیشنهادهای خود را در زمینه های مختلف مدیریت شهری در تدوین بودجه سال  1400 شهرداری تبریز به شرح ذیل در سامانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای شهرداری تبریز در آدرس pishnahadat.tabriz.ir   ثبت نمایید .

عمران ( شامل:  معرفی پروژه های عمرانی با قابلیت اجرا و رفع کمبود ها نیاز واقعی شهروندان در مناطق دهگانه شهر تبریز  )

شهرسازی و معماری ( شامل طرح های شهری، روشهای نوین شهرسازی  و معماری و باز آفرینی شهری ... )

مالی و اقتصادی ( شامل کاهش هزینه ها، افزایش درآمد، و...  )

فرهنگی و هنری و ورزشی و سلامت  ( شامل کلیه فعالیتهای فرهنگی و هنری و ورزشی و سلامت در شهر تبریز که توسط شهرداری سیاست گذاری و اجرایی می گردد )

حمل و نقل و ترافیک ( شامل کلیه طرحها و قوانین مربوط در حوزه حمل و نقل و ترافیک، اصلاح قوسها، نصب تابلو، نصب چراغ و...  )

برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ( شامل کلیه فعالیتها در زمینه  نوسازی و تحول اداری، مطالعات و  پژوهش های شهری، برنامه و بودجه و ... )

خدمات شهری ( شامل کلیه فعالیت های در حوزه خدمات شهری: مدیریت پسماند، محیط زیست و فضای سبز، زیبا سازی و ... )

بدیهی است پیشنهادهای برتر بعد از بررسی لازم انتخاب و به نحو شایسته از آنها تقدیر به عمل خواهد آمد.
 


PDF چاپ چاپ