منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : چهارشنبه 26 شهريور 1399     |     کد : 1202

با اجرای طرح نیاز سنجی از کارکنان؛

برنامه آموزشی شهرداری تبریز تدوین می شود

رییس گروه آموزش شهرداری تبریز از اجرای طرح نیاز سنجی از کارکنان شهرداری تبریز با هدف تدوین برنامه آتی آموزش ضمن خدمت خبر داد.

نقی جعفری آذر گفت: نیاز سنجی دوره های آموزشی در تمامی رسته های شغلی جهت تدوین برنامه های آتی آموزشی شهرداری تبریز اجرا می شود و  از تمامی همکاران گرامی در تمامی رسته های شغلی در شهرداری دعوت می نماید که دوره های پیشنهادی خود را (به غیر از دوره های مصوبه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ) با توجه به فرم پیوستی از مورخه  25 شهریور ماه 99 لغایت 15 مهر ماه 99  در سامانه خدمات کارکنان(بخش آموزشی – پیشنهاد دوره های آموزشی ) اعلام نمایند.
 
وی افزود: مرکز آموزش کارکنان شهرداری تبریز به منظور افزایش اگاهی ، سطح دانش و مهارت، بهبود انجام وظایف شغلی کارکنان و تدوین برنامه پنجساله آموزشی و اجرای هرچه بهتر اهداف، اقدام به نیازسنجی می کند.

جعفری آذر تصریح کرد: این نیاز سنجی در راستای ساماندهی و گسترش آموزش های کاربردی ، افزایش اثربخشی و بهره وری و ایجاد انگیزه به کارکنان شهرداری با رویکرد ارتقاء سطح و بهبود کیفی منابع انسانی تهیه و تدوین می شود.

وی اظهار داشت: تغییر و تحولات در طی زمان ایجاب می کند تا کارکنان دانش و توانایی خودرا طبق شرایط به روزسانی کنند و از نظر علمی و عملی همپای تحولات پیش بروند .

ارتقاء توانایی ها و مهارت های کارکنان در دو سطح تخصصی و عمومی صورت می گیرد و ضرورت دارد همه کارکنان بتوانند پس از آموزش و برگزاری آزمون ها وظایف محوله را "بهتر ،سریع تر،آسان تر ،با هزینه کمتر و ایجادحداکثر رضایت برای ارباب رجوع طبق وظایف محوله انجام دهند.
 


PDF چاپ چاپ