منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : سه شنبه 11 شهريور 1399     |     کد : 1194

یادداشت:

برنامه راهبردی شهرداری‌ها از واقعیت تا ضرورت

اهمیت و ضرورت برنامه­ ریزی بر اساس سلسله‌مراتب عملکردی (از سطح بلندمدت تا کوتاه‌مدت) به لحاظ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری که بر ساماندهی اقدامات در هزینه کرد ها و افزایش بهره­ وری سازمانی شهرداری‌ها ایفا می­کند امری اجتناب‌ناپذیر است؛ اما به دلایل مختلف ازجمله سلایق مدیریتی، عدم تهیه برنامه­ های راهبردی و عدم ارتباط برنامه­ های بلندمدت با برنامه­ های کوتاه‌مدت (بودجه سالانه)، اقدامات شهرداری‌ها را با کاستی­های عدیده­ای مواجه ساخته است به‌گونه‌ای که سلایق و تفکر خلق‌الساعه جایگزین تفکر گروهی و افق نگر می‌شود.

مهدی عبدالهی رییس گروه برنامه ریزی شهرداری تبریز در یادداشت خود می نویسد، اهمیت و ضرورت برنامه ­ریزی بر اساس سلسله‌مراتب عملکردی (از سطح بلندمدت تا کوتاه‌مدت) به لحاظ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری که بر ساماندهی اقدامات در هزینه کرد ها و افزایش بهره ­وری سازمانی شهرداری‌ها ایفا می­کند امری اجتناب‌ناپذیر است؛ اما به دلایل مختلف ازجمله سلایق مدیریتی، عدم تهیه برنامه­ های راهبردی و عدم ارتباط برنامه­ های بلندمدت با برنامه­ های کوتاه‌مدت (بودجه سالانه)، اقدامات شهرداری‌ها را با کاستی­ های عدیده­ای مواجه ساخته است به‌گونه‌ای که سلایق و تفکر خلق‌الساعه جایگزین تفکر گروهی و افق نگر می‌شود.

از سوی دیگر تلاطم و دگرگوني مداوم فضاي حاكم بر شهرداری‌ها، پيچيدگي روزافزون فعالیت‌ها و پيوستگي متقابل آن‌ها با اجتماع و با مطرح‌شدن مباحث جدید در حوزه برنامه­ریزی شهری در دهه­های اخیر، الگوی های سنتی تهیه برنامه میان‌مدت و کوتاه‌مدت شهرداری‌ها نیازمند بازنگری و تقویت بوده، به‌گونه‌ای که منجر به تهیه برنامه­ ای با رویکردی راهبردی برای توسعه شهر به‌طور عام و حصول نتایج عملیاتی برای شهرداری به‌طور خاص در بودجه سالانه گردیده است.

برنامه راهبردی توسعه شهری پاسخی به نیاز مدیریت شهری در شهرها در خصوص تدوین برنامه ه­ای فراگیر است؛ به‌گونه‌ای که بتواند در کنار برنامه­ های توسعه شهری متداول در ایران مانند طرح جامع - تفصیلی که اغلب ناظر بر ساماندهی کالبدی- فضایی شهر است و سایر برنامه­هایی که باهدف رفع بخشی از مسائل روزمره شهر مورداستفاده قرار می­گیرند، در چارچوبی علمی، به آینده محتمل توسعه شهر به شکلی هدفمند و با اتکای به مشارکت همه ذی‌نفعان بپردازد. بر این اساس، این برنامه‌ها با رعایت قوانین و آئین نامه­ های مورد عمل شهرداری و شوراها تدوین می‌شوند تا حداکثر هماهنگی را در فرایند تهیه، تصویب، اجرا و نظارت برنامه با اسناد قانونی فرادست و مرتبط داشته باشد.

از آنجائی که تمام برنامه‌ها از رويكرد نه مرحله‌ای تحليل ذينفعان، تحليل محيطي، ترسيم چشم‌انداز، تبيين مأموریت، تعيين اهداف و ارزش‌ها، تحليل عوامل داخلي و خارجي، تعيين موقعيت، ترسيم استراتژی‌ها و تعيين اهداف عيني و برنامه عملياتي استفاده کرده‌اند، احکام برنامه راهبردی شهرداری تبریز (1398-1402) نیز در راستای چشم‌انداز 12 ساله (1398-1409)، ضمن تعیین سلسله‌مراتب تهیه و تصویب تا اجرا و پایش برنامه در دو سطح راهبردی و عملیاتی، به فرآیندی از برنامه ریزی دست می‌یابد که کلیه رهنمودهای راهبردی و جهت‌گیری‌های بلندمدت و میان‌مدت توسعه شهر تبریز از اسناد فرادست استخراج کرده، سپس چارچوبی برای تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی شهرداری تبریز بر اساس نیازها ارائه می‌دهد به‌نحوی‌که به پیشنهادهای روشنی برای انجام کلیه فعالیت‌های شهرداری تبریز منجر شود.

در این راستا پیش­بینی منابع مالی، اولویت­ بندی پروژه­ ها، پایش و بازنگری برنامه نیز جز ارکان اصلی این برنامه‌ها محسوب می‌شوند.
 
 بر اساس ابلاغیه شماره 34492 مورخ 09/08/1394 سازمان شهرداری‌های و دهیاری‌های وزارت کشور برنامه های راهبردی  بر اساس دستور العمل تحت عنوان «دستورالعمل تدوین، تصویب، اجرا و پایش برنامه راهبردی- عملیاتی شهر و شهرداری» تهیه و تدوین می شود.


PDF چاپ چاپ