منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : دوشنبه 19 اسفند 1398     |     کد : 1146

به همت گروه مطالعات و پژوهش؛

نسخه الکترونیکی دومین شماره فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی " تبریز پژوه" منتشر شد

نسخه الکترونیکی دومین شماره فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی " تبریز پژوه" معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز منتشر شد.

نسخه الکترونیکی دومین شماره فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی" تبریز پژوه" به همت گروه مطالعات و پژوهش معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز بارویکرد مدیریت فضای سبز شهری منتشر شد.
شماره دومین / سال اول / زمستان98
 

جهت مطالعه به لینک زیر مراجعه فرمایید:


/Uploads/User/1276/files/%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2%20%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%20-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87%202%20-%20%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%20%d8%b3%d8%a8%d8%b2.pdf
 
 


یعقوب قلندری نژاد