منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : دوشنبه 28 بهمن 1398     |     کد : 1142

کلیات بودجه ۹۹ شهرداری تبریز به تصویب شورای شهر رسید

کلیات بودجه سال ۹۹ شهرداری کلانشهر تبریز با پیشنهاد افزایشی مرکز پژوهشها به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.

 در صد و شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی تبریز، کلیات بودجه سال ۹۹ شهرداری تبریز که با احتساب پیشنهاد افزایش از طرف مرکز پژوهشهای شورای شهر به تصویب رسید.

لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۹ از سوی شهرداری تبریز ۳هزار و ۵۸۰میلیارد تومان بود که هزار و ۳۷۱میلیارد تومان آن به بودجه جاری و ۲هزار و ۲۰۹میلیارد تومان آن به  بودجه عمرانی اختصاص داشت.  

با پیشنهاد مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر، بودجه سال ۹۹ شهرداری تبریز با افزایش نسبی و به مبلغ ۳هزار و ۶۰۹میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به تصویب رسید.


یعقوب قلندری نژاد