منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : شنبه 5 بهمن 1398     |     کد : 1139

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز:

اولین شماره فصلنامه " تبریز پژوه" منتشر شد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز از انتشار اولین شماره فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی " تبریز پژوه " این معاونت خبر داد.

مرتضی موحد نیا با تاکید بر اهمیت هوشمند سازی خدمات مختلف شهرداری گفت: در راستای اجرای طرح هوشمند سازی شهر تبریز، ضرورت دارد خدمات شهرداری نیز به صورت هوشمند اجرا شود.

وی افزود: بر همین اساس گروه مطالعات و پژوهش معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی زیرساخت های تحقق این هدف را در قالب برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت در دستور کار خود قرار داده است.

موحد نیا اظهار داشت: شهرداری تبریز عملکرد خدماتی و عمرانی خود را بر اساس فصول سال تنظیم کرده است و تدوین و انتشار فصلنامه بر اساس اولویت های زیرساختی خواهد بود.

وی ادامه داد: به اهتمام گروه مطالعات و پژوهش معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی اولین شماره این فصلنامه با رویکرد مدیریت بحران و پیشگیری از سوانح طبیعی منتشر شده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز متذکر شد: دومین شماره این فصلنامه نیز تا پایان سال با رویکرد فضای سبز شهری منتشر خواهد شد.

 


یعقوب قلندری نژاد