منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : سه شنبه 14 آبان 1398     |     کد : 1098

اطلاعیه آزمون جامع شایستگی حوزه شهرسازی و معماری

به اطلاع مدیران و کارشناسان محترم شهرسازی ستاد و مناطق ده گانه می رساند مواد امتحانی، تعداد و گروه بندی سوالات آزمون بر اساس واحد ها و جزئیات منابع پیشنهادی برای مطالعه آزمون مطابق فایل پپوستی خواهد بود. این آزمون روز جمعه مورخه 98/09/01 طبق برنامه زمانبندی که متعاقبا اعلام می شود برگزار می گردد. برای دریافت فایل مورد نظر، جزئیات بیشتر را کلیک نمایید.

به اطلاع مدیران و کارشناسان محترم شهرسازی ستاد و مناطق ده گانه می رساند مواد امتحانی، تعداد و گروه بندی سوالات آزمون بر اساس واحد ها و جزئیات منابع پیشنهادی برای مطالعه آزمون مطابق فایل پپوستی خواهد بود. این آزمون روز جمعه مورخه 98/09/01 طبق برنامه زمانبندی که متعاقبا اعلام می شود برگزار می گردد. برای دریافت فایل مورد نظر، جزئیات بیشتر را کلیک نمایید.
با تشکر گروه آموزش جزئیات بیشتر


PDF چاپ چاپ