منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : پنجشنبه 9 آبان 1398     |     کد : 1096

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی:

گزارش عملکرد 6 ماهه نخست سال 1398 شهرداری تبریز به شورای اسلامی شهر تقدیم شد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز از تقدیم گزارش عملکرد 6 ماهه نخست سال 1398 شهرداری تبریز به شورای اسلامی شهر خبر داد.

مرتضی موحد نیا معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ضمن اعلام خبر تقدیم گزارش عملکرد 6 ماهه نخست سال 1398 به شورای اسلامی شهر افزود: این گزارش در راستای وظایف قانونی شهرداری تبریز در اجرای ماده 71 قانون شهرداری و به منظور شفاف سازی فعالیت های انجام یافته در شهرداری، توسط گروه آمار و تحلیل اطلاعات دفتر برنامه و بودجه تهیه، تنظیم و تدوین شده است.

موحد نیا اضافه کرد، گزارش عملکرد شهرداری تبریز در دوره های 6 ماهه، از سال قبل به صورت مستمر و منظم منتشر می شود.

وی همچنین بر نتایج و تاثیرات ارزنده تهیه این گزارش ها در افزایش آگاهی مسئولین و شهروندان محترم از فعالیتهای مجموعه خدوم شهرداری و انعکاس مثبت این آگاهی عمومی در بهبود فضای خدمات رسانی تأکید کرد.

لازم به توضیح است این گزارش در 10 فصل و منطبق بر حوزه های ستادی و معاونتهای تخصصی شهرداری تبریز تهیه شده است.

 


PDF چاپ چاپ