منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : پنجشنبه 11 مهر 1398     |     کد : 1092

اجرای پودمان آموزشی حضوری ویژه مسئولین و کارشناسان آمار و تحلیل اطلاعات

مسئول و کارشناسان آمار و تحلیل اطلاعات می توانند جهت ثبت نام درپودمان آموزشی حضوری از مورخه 98/07/11 لغایت 98/07/16 دراین سایت اقدام کنند.

کلاسها از مورخه 98/07/17 درساختمان مرکز آموزش کارکنان شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی – ابتدای خیابان ملت (تاکسیرانی) برگزار می گردد که حضور همکاران شاغل در واحد آمار و تحلیل اطلاعات دراین دوره ها الزامی است.

برنامه آموزشی:

یکشنبه ها : کنترل کیفیت آماری (SQC) (32 ساعت ) - آشنایی با اینفوگرافیک (20 ساعت ) ساعت : 18:30- 15:30

چهارشنبه ها : روشهای اصلاح وتغییررفتار (12ساعت )- کنترل کیفیت آماری (SQC) (32 ساعت ) ساعت : 18:30- 15:30


یعقوب قلندری نژاد