منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : چهارشنبه 27 شهريور 1398     |     کد : 1086

برنامه پودمان آموزشی حضوری صرفا ویژه مسئولین و کارشناسان زیباسازی

به اطلاع همکاران محترم، مسئولین و کارشناسان زیباسازی می رساند که جهت ثبت نام درپودمان آموزشی حضوری می توانند از مورخه 98/06/27 لغایت 98/07/06 دراین سایت اقدام نمایند .

به اطلاع همکاران محترم، مسئولین و کارشناسان زیباسازی می رساند که جهت ثبت نام درپودمان آموزشی حضوری می توانند از مورخه 98/06/27 لغایت 98/07/06 دراین سایت اقدام نمایند .
کلاسها از مورخه 98/07/07 درساختمان مرکز آموزش کارکنان شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی – ابتدای خیابان ملت (تاکسیرانی) برگزار می گردد که حضور همکاران شاغل درحوزه زیباسازی دراین دوره ها الزامی است و برنامه آموزشی مطابق ذیل می باشد :
یکشنبه ها : آشنایی با ضوابط اجرایی تبلیغات شهری(24ساعت ) ساعت : 17- 15:30
سه شنبه ها : روشهای اصلاح وتغییررفتار (12ساعت )- سیما و منظر شهری مناسب با معیارهای اسلامی (12 ساعت ) ساعت : 18:30- 15:30
 


یعقوب قلندری نژاد