منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : سه شنبه 16 مهر 1398     |     کد : 1080

توسط سازمان شهراری ها و دهیاری های کشورصورت گرفته است؛

اعمال تغییر در فرمت بودجه ای سال ۹۹ شهرداری ها نسبت به سال جاری

مدیر کل برنامه و بودجه شهرداری تبریز از اعمال تغییر در فرمت بودجه نویسی سال ۹۹ شهرداری ها توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری ها خبر داد و گفت: متغیر بودجه نسبت به سال جاری مورد بررسی قرار گرفته است.

محمد علی مولاخواه افزود: کارشناسان گروه برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز موار تغییر یافته در فرمت بودجه نویسی سال ۹۹ را مورد بررسی قرار داده اند و موارد قابل اصلاح و بازبینی دوباره به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارسال شده است.


PDF چاپ چاپ