منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : سه شنبه 1 مرداد 1398     |     کد : 1068

موحد نیا: پروژه های تعلیقی شهرداری تبریز تعیین تکلیف می شوند

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز از تعیین تکلیف پروژه های عمرانی تعلیق شده در سال های گذشته شهرداری تبریز خبر داد.

مرتضی موحد نیا در حاشیه جلسه هماهنگی شهرداران مناطق و معاونین ستادی، گفت: پروژه های عمرانی که طی قرار داد دو طرفه با پیمانکاران آغاز شده ولی پیشرفت فیزیکی آن ها متوقف شده است، مورد بررسی و تعیین تکلیف می شوند.
 
وی با اشاره به ضرورت پیگیری شهرداران مناطق با هدف تعیین ساز وکار قانونی برای رفع موانع اجرا و تکمیل پروژه های معوق شهرداری تبریز، افزود: جلسات مشترک هماهنگی معاونین ستادی و شهرداران مناطق به همین منظور برگزار می شود.
 
موحد نیا اظهار داشت: تمامی قرارداد های عمرانی شهرداری تبریز با پیمانکاران در سامانه ساجا ثبت و فرآیند اجرایی آن ها از طریق همین سامانه رصد و مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 
وی تصریح کرد: تعیین تکلیف پروژه های متوقف شده از طریق مواد 46 و 48 قانون قراداد های پیمانی از سوی شهرداری تبریز می تواند یکی از مهمترین عملکرد های مناطق دهگانه در حوزه سال جاری مطرح شود.
 
موحد نیا همچنین متذکر شد: در این جلسه مقرر شد مناطق معین تعهدات خود برای اجرای پروژه های بزرگ عمرانی سال 98 در مناطق کم برخوردار تبریز را عملیاتی کنند.
 
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز بر تاکید اعضای جلسه  بر اهمیت اجرای پروژه های عمرانی با محوریت توسعه فضای سبز و حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: پروژه هایی که ماهیت فضای سبز دارند در اولویت اجرایی سال 98 قرار گرفته اند و همچنین مقرر شد شهرداران مناطق بر تعهدات بودجه مصوب مبنی بر تامین اعتبار اتمام پروژه خط یک قطار شهری در کنار خرید اتوبوس و خرید تجهیزات آتش نشانی عمل کنند.
 
مرتضی موحد نیا در ادامه افزود: در این جلسه مقرر شد بررسی های تخصصی برای انطباق آماری وضعیت پروژه های عمرانی مناطق دهگانه شهرداری تبریز در سامانه ساجا صورت گیرد و به همین منظور جلسه اختصاصی با منطقه 3 و5 برای بررسی تفاوت معنا دار آماری ارئه شده و سامانه ساجا برگزار می شود.
 
وی یکی دیگر از مصوبات این جلسه را ضرورت ثبت عملکرد عمرانی مناطق با محوریت نگهداشت پروژه های عمومی مانند حمل و نقل برشمرد و یادآور شد: شهرداری تبریز پس از تکمیل پروژه های مختلف عمرانی خود برای نگهداشت آن ها نیز انرژی و هزینه صرف می کند تا شهروندان به راحتی بتوانند از خدمات این پروژه ها بهره مند شوند.
 
جلسات هماهنگی معاونین ستادی شهرداری تبریز با شهرداران مناطق با دستور شهردار و محوریت معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی برگزار می شود تا ساز و کارهای متقنی برای تسهیل عملکرد و فرآیند ها تدوین و عملی شود.
 
گفتنی است: اولین جلسه هماهنگی با حضور معاونین عمرانی، حمل و نقل ترافیک و برنامه ریزی با شهرداران مناطق 3،1، 4، 5 و 6 برگزار شد.
 


یعقوب قلندری نژاد