منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : دوشنبه 24 تير 1398     |     کد : 1065

در جلسه مدیران مطرح شد:

ضرورت توجه به ظرفیت های تخصصی در راستای اجرای درست بودجه مصوب سال 98

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز با تاکید بر ضرورت بهره مندی از ظرفیت های ساختاری و تخصصی سازمان آمار و فناوری اطلاعات گفت: نظارت بر اجرای درست بودجه مصوب سال جاری در مجموعه شهرداری تبریز از طریق ظرفیت های تخصصی این سازمان ممکن است.

مرتضی موحد نیا در جلسه مدیران معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز، نظارت سیستمی برعملکرد مجموعه شهرداری تبریز را یکی از مهمترین ظرفیت های تخصصی سازمان آمار و فناوری اطلاعات برشمرد و افزود: احصاء نقاط ضعف و قوت، موانع اجرای بودجه مصوب و توانمند سازی اطلاعاتی مناطق و سازمان های شهرداری تبریز یکی از مهمترین اهداف این سازمان است.
 
وی همچنین تصریح کرد: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز به راحتی و صرف هزینه کمتر می تواند از طریق این سازمان بر عملکرد کل شهرداری تبریز، در سطح شهر و تحقق برنامه و  بودجه ای نظارت کند.
 
موحد نیا اظهار داشت: تدوین بودجه سالانه تنها بخشی از وظایف ماست و برای نحوه اجرای آن نیز ساز و کار و برنامه ریزی می کنیم و در کنار روند کنترلی، آسیب شناسی در فرآیند اجرا نیز مهمترین بخش فعالیت این معاونت را شامل می شود.
 
وی در جمع مدیران و کارشاسان خود یادآور شد: با اجرای طرح جامع ارزیابی عملکرد مناطق دهگانه دورنمای کلی کیفیت و کمیت خدمات گسترده شهرداری تبریز به دست می آید و انتظار می رود نتیجه این ارزیابی ها بر اساس اصول متقن و اهداف اصلی طرح ارزیابی، توسط کارشناسان این معاونت به دست آید.
 
 
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز عنوان کرد: با پیگیری های مکرر توانسته ایم مجوز لازم برای اعمال رتبه عالی  واجدین شرایط  وضعیت استخدامی کارکنان رسمی شهرداری تبریز که بیش از 28 سال سابقه کار دارند را دریافت کنیم و تصمیم گیری وضعیت سایر کارکنان نیز در دستور کار قرار دارد.
 
موحد نیا ادامه داد: تدوین سیاست های مدیریتی در راستای ارتقاء کیفی خدمات شهرداری به شهروندان است و قصد داریم از تمامی ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری در کنار نیروهای متخصص استفاده کنیم.
 
وی در پایان با اشاره برگزاری ششمین جشنواره اختراعات و ایده های برتر توسط اداره کل نوسازی و تحول اداری شهرداری ادامه داد: اجرای طرح ارزیابی طبق زمانبندی اجرا و نتیجه ارزیابی ها رسانه ای می شود.
 


یعقوب قلندری نژاد