منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : چهارشنبه 19 تير 1398     |     کد : 1064

برنامه پودمان آموزشی حضوری ویژه مسئولین و کارشناسان ارتباطات و اموربین الملل

به اطلاع همکاران محترم مسئولین و کارشناسان ارتباطات و اموربین الملل می رساند که جهت ثبت نام درپودمان آموزشی حضوری می توانند از مورخه 98/04/15 لغایت 98/04/21 دراین سایت اقدام نمایند.

کلاس ها از مورخه 98/04/22 درساختمان مرکز آموزش کارکنان شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی – ابتدای خیابان ملت (تاکسیرانی) برگزار می شود.

حضور همکاران شاغل در ارتباطات و امور بین الملل الزامی است و برنامه آموزشی مطابق ذیل خواهد بود.

شنبه ها : عکاسی و فیلمبرداری (24ساعت ) -ویراستاری مطبوعاتی (12ساعت )
ساعت : 18:30-15:30 

دو شنبه ها: ارتباطات رسانه ای در روابط عمومی (16ساعت )- روشهای اصلاح و تغییر رفتار (12 ساعت )
ساعت: 18:30- 15:30 
 


یعقوب قلندری نژاد