منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : دوشنبه 17 تير 1398     |     کد : 1062

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز:

اجرای طرح جامع ارزیابی عملکرد سال 97 مناطق دهگانه شهرداری تبریز آغاز شد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز از اجرای طرح جامع ارزیابی عملکرد مناطق دهگانه با دستور شهردار تبریز خبر داد.

به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز، مرتضی موحد نیا با اعلام این خبر گفت: طرح جامع ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری تبریز به تاکید شهردار تبریز و با هدف احصاء نقاط قوت و ضعف سازمانی اجرا می شود.
وی اظهار داشت:  به منظور بررسی میزان همپوشانی اقدامات و کارکردها در راستای برنامه مصوب سال گذشته این طرح از امروز با همکاری 50 کارشناس متخصص شاغل در شهرداری به همراه اساتید دانشگاهی در حوزه های مختلف، از امروز کلید خورد.
موحد نیا خاطر نشان کرد: همسوسازی و سازگار کردن اهداف و چشم انداز، رقابتی کردن خدمات ایجاد تحرک در فعالیت ها، تبیین دقیق و کامل وظایف و مسئولیت ها، ارتقا برنامه ها و با بهره گیری از نظر کارشناسان و خبرگان و توجه به الگوها و تجربه های موفق، با لحاظ وظایف، اختیارات و محدودیت ها را مهمترین اهداف این طرح به شمار می رود.
وی تصریح کرد: سعی داریم با اجرای منظم آن علاوه بر رقابتی کردن خدمات، تصمیم گیری ها از جمله تخصیص منابع بر اساس رتبه بندی بر اساس ظرفیت ها، عملکرد مناطق دهگانه شهرداری تبریز را مورد بررسی قرار دهیم.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز یادآور شد: این طرح در هفت حوزه مختلف برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، خدمات شهری، مالی و اقتصادی، فنی و عمرانی، فرهنگی و اجتماعی، شهرسازی و معماری، و مدیریتی از 17 تیرماه تا 7 مرداد ماه سال جاری اجرا می شود.
 


یعقوب قلندری نژاد