منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : چهارشنبه 22 خرداد 1398     |     کد : 1051

مدیر کل دفتر برنامه و بودجه شهرداری تبریز خبر داد:

تخصیص 100 درصدی هزینه های اجتناب ناپذیر شهرداری در سه ماهه اول سال 98

مدیر کل دفتر برنامه و بودجه شهرداری تبریز از تخصیص 100 درصدی هزینه های اجتناب ناپذیر شهرداری در سه ماهه اول سال 98 خبر داد.

به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز، محمد علی مولاخواه با اشاره به اینکه مواد چهارگانه مشمول هزینه های اجتناب ناپذیر شهرداری تبریز هستند، گفت: با موافقت اعضای کمیته تخصیص، اعتبار لازم برای این هزینه ها در سه ماهه اول سال جاری اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه هزینه های جاری شهرداری تبریز، شامل 20 ماده در بودجه مصوب پیش بینی شده است افزود: چهار ماده از جمله مواد 1، 2، 5 و 6 به ترتیب شامل هزینه های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و مزایای کارکنان و هزینه های انرژی مانند آب و برق و گاز هستند.

دبیر کمیته تخصیص شهرداری تبریز همچنین اعلام کرد: دیگر مواد 16 گانه هزینه های جاری بودجه مصوب سال 98 شهرداری تا 70 درصد نسبت به سهم ماهانه مورد موافقت تخصیص اعتبار قرار گرفت.

مولا خواه تصریح کرد: کمیته تخصیص شهرداری تبریز، هزینه های عمرانی را تا مبلغ 42 میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی به صورت نقدی در سه ماهه اول سال جاری ویژه مناطق دهگانه شهرداری تخصیص شد.
 


یعقوب قلندری نژاد