منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : چهارشنبه 11 ارديبهشت 1398     |     کد : 1037

'گزارش تصویری//

برگزاری دوره آموزشی مشاغل مشترک کارکنان شهرداری تبریز در سال 98

دوره آموزشی مشاغل مشترک کارکنان شهرداری تبریز در سال 98 برگزار شد.

به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز، دوره آموزشی مشاغل مشترک کارکنان شهرداری تبریز در سال 98 با شرکت بیش از 480 نفر برگزار شد.
این دوره از آزمون مشترک کارکنان شهرداری تبریز با عنوان شناخت، آمادگی در مقابله با حوادث طبیعی غیر مترقبه (سیل و زلزله) در شهرداری ها به رهمت گروه آموزش دفتر نوسازی و تحول اداری معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز برگزار شد. 


یعقوب قلندری نژاد