منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : يکشنبه 25 فروردين 1398     |     کد : 1032

در جلسه مشترک با رییس پارک علم و فناوری استان مطرح شد؛

اجرای خدمات کلان شهرداری با بهره گیری از فناوری های روز هوشمندسازی می شود

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز بر اهمیت توسعه همکاری های مشترک با پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی تاکید کرد و گفت: بهره مندی از ایده های برتر کارآفرینان به هوشمندسازی اجرای خدمات مختلف شهرداری تبریز و افزایش رضایتمندی شهروندان منجر می شود.

به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز، مرتضی موحد نیا در جلسه مشترک با رییس پارک علم و فناوری استان خواستار همکاری های بیشتر و دوجانبه با تدوین سیاست های مشترک شد و افزود: شهرداری تبریز به دنبال بروز رسانی در اجرای پروژه های مختلفش است.

وی اظهار کرد: شهرداری تبریز می تواند با بهره مندی از نتایج پژوهش های روز بنگاه های دانش بنیان گام بلندی به ایجاد شهر هوشمند در زمینه ایجاد زیرساخت های مختلفی مانند حمل و نقل عمومی، تنظیف و توسعه پارک های موضوعی بردارد.

موحد نیا عنوان کرد: شهرداری تبریز با برگزاری پنج دوره جشنواره در قالب ایده ها و اختراعات برتر مرتبط با وظایف کلان خودبه دنبال عملیاتی شدن نتایج این جشنوارهريا، نیازمند همکاری با ارگان های فن آور محور است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز همچنین بر اصلاح روش ها و تسهیل انجام وظایف خود با هدف کاهش هزینه ها و بروکراسی ها تاکید کرد و متذکر شد: می توان با همکاری مشترک پارک علم و فناوری و بهره گیری از تجارب کارکنان فعلی و بازنشسته شهرداری تبریز ساز و کارهای جدیدی برای افزایش بهره وری شهرداری، رضایتمندی شهروندان، کاهش هزینه های اجرایی، موازی کاری های بی مورد تعریف کرد.
 


یعقوب قلندری نژاد