منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : سه شنبه 20 فروردين 1398     |     کد : 1028

فراخوان///

فراخوان ثبت نام پودمان آموزشی ویژه همه مشاغل (مشترک مشاغل جدید)

در راستای توسعه آموزش های تخصصی و ارتقاء سطح مطالعه همکاران پودمانی مشتمل بر دوره های آموزشی به صورت غیرحضوری و آزمون به صورت حضوری ویژه همه مشاغل برگزار می شود.

به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز، متصدیان همه مشاغل می توانند جهت ثبت نام و درج مشخصات فیش واریزی از مورخه 98/01/20 به مدت 10 روز از طریق همین سایت اقدام کنند.

برای تامین قسمتی از هزینه آموزشی، لازم است مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 0111282465000 نزد بانک ملی به نام مرکز آموزش علمی و کاربردی شهرداری تبریز واریز شود.

عناوین دوره ها به شرح ذیل است:
1-آشنایی با طرح های توسعه شهری (20ساعت)
2- مدیریت بحران شهری (20ساعت )
3- شناخت، آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه (سیل و زلزله )در شهرداری ها (20 ساعت )
4 - آشنایی با کمیسیون های شهرداری (20 ساعت )

بدیهی است در صورت عدم واریز هزینه و عدم ثبت مشخصات فیش تا تاریخ یاد شده اجازه شرکت در آزمون داده نخواهد شد.

جهت مشاهده برنامه زمانبندی آزمون بر روی جزئیات بیشتر کلیک نمایید. با تشکر گروه آموزش جزئیات بیشتر
 


یعقوب قلندری نژاد