منوی اصلی
 
 
 
زیر گروه ها
جلسات تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز
جلسات تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز
جلسه هماهنگی مدیرکل منابع انسانی شهرداری تبریز
جلسه هماهنگی مدیرکل منابع انسانی شهرداری تبریز
گزارش تصویری جلسه آموزشی ویژه بودجه ای سال 99
گزارش تصویری جلسه آموزشی ویژه بودجه ای سال 99
جلسات ستاد عالی تنظیم لایحه بوجه سال 99
جلسات ستاد عالی تنظیم لایحه بوجه سال 99
کارگاه آموزشی سیری در قوانین و مقررات استخدامی شهرداری ها
کارگاه آموزشی سیری در قوانین و مقررات استخدامی شهرداری ها
جلسه هماهنگی تطبیق بودجه مصوب98 با عملکرد عمرانی
جلسه هماهنگی تطبیق بودجه مصوب98 با عملکرد عمرانی
جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز
جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز
گزارش تصویری جلسه آزمون شایستگی مدیران و کارکنان
گزارش تصویری جلسه آزمون شایستگی مدیران و کارکنان
گزارش تصویری
گزارش تصویری
گزارش  تصويري از تقديم لايحه بودجه ٩٧ به شورا
گزارش تصويري از تقديم لايحه بودجه ٩٧ به شورا
نمایشگاه فناوری ربع رشیدی
نمایشگاه فناوری ربع رشیدی
پرتو افشانی تجربه
پرتو افشانی تجربه
تصاویر انتخابی
تصاویر انتخابی
اصلی
اصلی
ايام مباركه
ايام مباركه
1از1‏