منوی اصلی
 
 
 
 اخبار معاونت
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

طی صدور حکمی از سوی شهردار تبریز؛

مهدی عبدالهی به سمت سرپرست اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تبریز منصوب شد

مهدی عبدالهی به سمت سرپرست اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تبریز منصوب شد مراسم تودیع و معارفه سرپرست اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تبریز، با حضور مدیر کل حراست، معاون مالی اقتصادی، مدیر کل سرمایه انسانی، مدیر کل امور مالی شهرداری تبریز برگزار شد.
سه شنبه 1 مهر 1399

رییس گروه آموزش شهرداری تبریز خبر داد:

پودمان آموزشی غیرحضوری مدیران ارشد شهرداری تبریز

پودمان آموزشی غیرحضوری مدیران ارشد شهرداری تبریز رییس گروه آموزش شهرداری تبریز از برگزاری پودمان آموزشی غیر حضوری برای مدیران ارشد شهرداری تبریزخبر داد.
سه شنبه 1 مهر 1399

رییس گروه آموزش شهرداری تبریز:

پودمان آموزشی غیرحضوری شاغلین سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری برگزار می شود

پودمان آموزشی غیرحضوری شاغلین سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری برگزار می شود رییس گروه آموزش شهرداری تبریز از برگزاری پودمان آموزشی غیرحضوری برای شاغلین سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری خبر داد.
يکشنبه 30 شهريور 1399

یادداشت:

برنامه راهبردی- عملیاتی شهرداری تبریز فرآیندی از ذهنیت تا عینیت

برنامه راهبردی- عملیاتی شهرداری تبریز فرآیندی از ذهنیت تا عینیت کارشناس گروه برنامه ریزی و توسعه شهرداری تبریز: در راستای اجرای مفاد ماده 15 قانون نوسازی و عمران شهری که در آن شهرداری ها ملزم به تهیه برنامه عملیاتی پنج­ساله هستند و به منظور انطباق نظام برنامه­ریزی شهرداری ها با روش­های برنامه­ریزی نوین و کارآمد، برنامه­ راهبردی- عملیاتی شهرداری تبریز را می­توان حرکتی اصول­گرایانه و پاسخی به نیاز مدیریت شهری در جهت تدوین برنامه­ای فراگیر دانست.
يکشنبه 30 شهريور 1399

با اجرای طرح نیاز سنجی از کارکنان؛

برنامه آموزشی شهرداری تبریز تدوین می شود

برنامه آموزشی شهرداری تبریز تدوین می شود رییس گروه آموزش شهرداری تبریز از اجرای طرح نیاز سنجی از کارکنان شهرداری تبریز با هدف تدوین برنامه آتی آموزش ضمن خدمت خبر داد.
چهارشنبه 26 شهريور 1399

به همت معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی؛

دومین جلسه ارزیابی عملکرد عمرانی مناطق 10گانه شهرداری تبریز برگزار شد

دومین جلسه ارزیابی عملکرد عمرانی مناطق 10گانه شهرداری تبریز برگزار شد دومین جلسه ارزیابی عملکرد عمرانی مناطق 10گانه شهرداری تبریز برگزار شد و عملکرد بودجه ای شهرداری مناطق طی 5 ماه نخست سال جاری مورد ارزیابی قرار گرفت.
دوشنبه 24 شهريور 1399

رییس گروه آموزش شهرداری تبریز:

پودمان آموزشی غیرحضوری شاغلین دبیرخانه و بایگانی برگزار می شود

پودمان آموزشی غیرحضوری شاغلین دبیرخانه و بایگانی برگزار می شود رییس گروه آموزش شهرداری تبریز از برگزاری پودمان آموزشی غیرحضوری برای شاغلین دبیرخانه و بایگانی خبر داد.
دوشنبه 24 شهريور 1399

تا پایان شهریور ماه سال جاری؛

تدوین شاخص طرح پایش اهداف کمی برنامه 5 ساله شهرداری تبریز نهایی می شود

تدوین شاخص طرح پایش اهداف کمی برنامه 5 ساله شهرداری تبریز نهایی می شود معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز گفت: تدوین شاخص طرح پایش اهداف کمی برنامه 5 ساله شهرداری تبریز تا پایان شهریور ماه سال جاری نهایی می شود.
شنبه 22 شهريور 1399

رییس گروه آموزش اداره کل نوسازی و تحول اداری مطرح کرد؛

پودمان آموزشی غیرحضوری مدیریت حمل و نقل بار و ترافیک برگزار می شود

 پودمان آموزشی غیرحضوری مدیریت حمل و نقل بار و ترافیک  برگزار می شود رییس گروه آموزش اداره کل نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز از برگزاری پودمان آموزشی غیرحضوری مدیریت حمل و نقل بار و ترافیک خبر داد.
چهارشنبه 19 شهريور 1399

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز:

اجرای طرح ارزیابی عملکرد بودجه ای مناطق دهگانه شهرداری تبریز

اجرای طرح ارزیابی عملکرد بودجه ای مناطق دهگانه شهرداری تبریز معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز از اجرای طرح ارزیابی عملکرد بودجه ای مناطق دهگانه شهرداری تبریز خبر داد.
سه شنبه 18 شهريور 1399