منوی اصلی
 
 
 
 آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

بررسی عوامل مؤثر در رضایت مندی ساکنین محله سیلاب از وضعیت ساماندهی محله

بررسی عوامل مؤثر در رضایت مندی ساکنین محله سیلاب از وضعیت ساماندهی محله بررسی عوامل مؤثر در رضایت مندی ساکنین محله سیلاب از وضعیت ساماندهی محله
سه شنبه 18 آبان 1389

بررسی اثرات بلندمرتبه سازی بر ساختار فضائی-کالبدی منطقه ولی عصر تبریز

بررسی اثرات بلندمرتبه سازی بر ساختار فضائی-کالبدی منطقه ولی عصر تبریز بررسی اثرات بلندمرتبه سازی بر ساختار فضائی-کالبدی منطقه ولی عصر تبریز
سه شنبه 18 آبان 1389

مطالعه و بررسی پارکها و فضای سبز شهری

مطالعه و بررسی پارکها و فضای سبز شهری مطالعه و بررسی پارکها و فضای سبز شهری
سه شنبه 18 آبان 1389

شرح وظایف مدیریت آموزش،تشکیلات و بهبود روشها

شرح وظایف مدیریت آموزش،تشکیلات و بهبود روشها - نظارت بر تهیه نمودار و تشکیلات سازمانی شهرداری و سازمانهای وابسته و ایجاد یک سازمان اداری پویا و به روز و تهیه شرح وظایف پستهای پیشنهادی سازمانی با هماهنگی واحدهای ذیربط. ...
يکشنبه 16 آبان 1389

شرح وظایف مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات

شرح وظایف مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات - ایجاد بانک اطلاعاتی آماری جامع، به روز و کارآمد شهرداری و سازمانهای وابسته. ...
يکشنبه 16 آبان 1389

شرح وظایف مدیریت پژوهش و مطالعات

شرح وظایف مدیریت پژوهش و مطالعات - برنامه ریزی، هدایت، سیاستگذاری و تعیین محورهای مطالعاتی و اقتصادی در مجموعه شهرداری شهر ...
يکشنبه 16 آبان 1389

شرح وظایف مدیریت برنامه و بودجه

شرح وظایف مدیریت برنامه و بودجه - نظارت کلی بر تهیه و تنظیم بودجه،متمم بودجه، اصلاح بودجه و تفریغ بودجه و نظایر آن با توجه به آیین نامه های شهرداریها و دستورالعملهای صادره. ...
يکشنبه 16 آبان 1389

برای اولین بار آمارنامه شهر و شهرداری تبریز انتشار یافت

برای اولین بار آمارنامه شهر و شهرداری تبریز انتشار یافت یکی از مهمترین زیرساختها در جهت اخذ تصمیمات بهینه، آمار و اطلاعات نظام مند و ساختار یافته می باشد که می تواند در تعیین جهت گیریهای درست در برنامه ریزی و اجرا، کمک شایانی نموده و موجبات تسهیل و تسریع در حرکت به سمت توسعه پایدار و متوازن شهر را فراهم نماید.
شنبه 1 آبان 1389

طرح ایجاد سیستم یکپارچه آماری و عملکردی شهرداری، سازمانها و شرکتهای تابعه ایجاد می شود.

طرح ایجاد سیستم یکپارچه آماری و عملکردی شهرداری، سازمانها و شرکتهای تابعه ایجاد می شود. دسترسی مدیران ارشد شهرداری اعم از شهردار، معاونین،اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، شهرداران مناطق، مدیران عامل سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری به آمار و اطلاعات، عملکرد بروز مناطق، ...
شنبه 1 آبان 1389

امور آموزش در شهرداری تبریز سیستمی شد

امور آموزش در شهرداری تبریز سیستمی شد با توجه به اهمیت آموزش بعنوان یکی از محوری ترین زیرساختهای نقش آفرین در رسیدن به توسعه...
يکشنبه 25 مهر 1389