منوی اصلی
 
 
 
 آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

تدوین معیارهای طراحی محورهای پیاده بر اساس اصول پایه ای محیط

تدوین معیارهای طراحی محورهای پیاده بر اساس اصول پایه ای محیط تدوین معیارهای طراحی محورهای پیاده بر اساس اصول پایه ای محیط
سه شنبه 16 آذر 1389

مکانیابی بهینه پارکینگ های محله ای با استفاده از GIS

مکانیابی بهینه پارکینگ های محله ای با استفاده از GIS مکانیابی بهینه پارکینگ های محله ای با استفاده از GIS
سه شنبه 16 آذر 1389

انتشار کتاب"استانداردهای مبلمان شهری" توسط شهرداری تبریز

انتشار کتاب"استانداردهای مبلمان شهری" توسط شهرداری تبریز شهرداری کلانشهر تبریز توفیق یافت تا با انتشار کتاب"استانداردهای مبلمان شهری" که در حقیقت تلفیق تئوری با عمل و مورد نیاز پژوهشگران دانشگاهی و کارشناسان شهرداری است، خدمتی درخور برای پیشبرد اهداف پژوهشی و اجرایی نماید.
دوشنبه 15 آذر 1389

طراحی و ساماندهی مرکز خرید گجیل

طراحی و ساماندهی مرکز خرید گجیل طراحی و ساماندهی مرکز خرید گجیل
سه شنبه 18 آبان 1389

بررسی عوامل مؤثر در ارتقاء بهره وری کارکنان شهرداری تبریز

بررسی عوامل مؤثر در ارتقاء بهره وری کارکنان شهرداری تبریز بررسی عوامل مؤثر در ارتقاء بهره وری کارکنان شهرداری تبریز
سه شنبه 18 آبان 1389

سیر تحول وظایف و اختیارات شوراهای شهر در حقوق ایران و عوامل مؤثر بر آن

سیر تحول وظایف و اختیارات شوراهای شهر در حقوق ایران و عوامل مؤثر بر آن سیر تحول وظایف و اختیارات شوراهای شهر در حقوق ایران و عوامل مؤثر بر آن
سه شنبه 18 آبان 1389

حاشیه نشینی در تبریز، چالشها و راهکارها

حاشیه نشینی در تبریز، چالشها و راهکارها حاشیه نشینی در تبریز، چالشها و راهکارها
سه شنبه 18 آبان 1389

بررسی معضلات و مشکلات خدمات مربوط به جمع آوری و حمل و دفع زباله های شهر تبریز

بررسی معضلات و مشکلات خدمات مربوط به جمع آوری و حمل و دفع زباله های شهر تبریز بررسی معضلات و مشکلات خدمات مربوط به جمع آوری و حمل و دفع زباله های شهر تبریز
سه شنبه 18 آبان 1389

تحلیلی بر مکان یابی کاربریهای آموزشی در شهر تبریز با استفاده GIS

تحلیلی بر مکان یابی کاربریهای آموزشی در شهر تبریز با استفاده GIS تحلیلی بر مکان یابی کاربریهای آموزشی در شهر تبریز با استفاده GIS
سه شنبه 18 آبان 1389

نقش عوامل تکنونیکی بر توسعه فیزیکی کلانشهرهای ایران

نقش عوامل تکنونیکی بر توسعه فیزیکی کلانشهرهای ایران نقش عوامل تکنونیکی بر توسعه فیزیکی کلانشهرهای ایران
سه شنبه 18 آبان 1389