حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری
در راستای اجرای تبصره5 بودجه سالانه شهرداری تبریز ، پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و رساله های دوره دکترا با موضوعات مختلف شهر و شهرداری، پس از طرح در جلسات کمیته مذکور مورد حمایت مالی شهرداری تبریز قرار گرفته است.عناوین پایان نامه های موجود در مدیریت مطالعات و پژوهش بشرح ذیل می باشد:
 
(برای مشاهده چکیده پایان نامه ها روی عنوان آن کلیک کنید)
 
1)    مطالعه و بررسی پارکها و فضای سبز شهری
2)    بررسی اثرات بلندمرتبه سازی بر ساختار فضائی-کالبدی منطقه ولی عصر تبریز
3)    بررسی عوامل مؤثر در رضایت مندی ساکنین محله سیلاب از وضعیت ساماندهی محله
4)    نقش عوامل تکنونیکی بر توسعه فیزیکی کلانشهرهای ایران
5)    تحلیلی بر مکان یابی کاربری های آموزشی در شهر تبریز با استفاده از GIS
6)    بررسی معضلات و مشکلات خدمات مربوط به جمع آوری و حمل و دفع زباله های شهر تبریز
7)    حاشیه نشینی در تبریز، چالشها و راهکارها
8)    سیر تحول وظایف و اختیارات شوراهای شهر در حقوق ایران و عوامل مؤثر بر آن
9)    بررسی عوامل مؤثر در ارتقاء بهره وری کارکنان شهرداری تبریز
10)  طراحی و ساماندهی مرکز خرید گجیل
11)  مکانیابی بهینه پارکینگ های محله ای با استفاده از GIS
12)  تدوین معیارهای طراحی محورهای پیاده بر اساس اصول پایه ای محیط
13) بررسی نگرش کارکنان عملیاتی سازمان آتش نشانی تبریز در خصوص آموزشهای ضمن خدمت و کارآیی در سال1384
14)  طراحی خانه نقاشی معاصر تبریز
15)  مکانیابی بهینه فضاهای آموزشی دبیرستان با استفاده از GIS
16) بررسی و تحلیل نحوه پراکنش مراکز اقامتی، تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهر تبریز
17) تأثیر تجدد در تحول شکل گیری فضاهای شهر ایران(تبریز در دوره پهلوی اول)
18)  بررسی عوامل مؤثر بر بهبود و ارتقاء ساختار سازمانی شهرداری تبریز
19)  طراحی خانه کودکان یونیسف تبریز
20) بررسی تأثیر شورای اسلامی شهر در نظام بودجه بندی شهرداری تبریز
21)  ارائه مدل عرضه- تقاضای هوشمند برای ناوگان حمل و نقل عمومی ترکیبی
22)  بررسی علل تصادفات در شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
23)  بررسی مدیریت پسماندهای شهری با تأکید بر پسماندهای بیمارستانی در کلانشهر تبریز
24)  عوامل مؤثر در ارتقاء بهره وری کارکنان شهرداری منطقه6 تبریز
25)  رابطه آموزش و عملکرد شغلی کارکنان شهرداری منطقه3تبریز
26)  بررسی سیستم اتوبوسرانی شهری کشور(مورد نمونه شهر تبریز)
27)  بررسی نقش عوامل ساختاری و نهادی در پیرایش و تکوین حاشیه نشینی در ایران(مطالعه موردی تبریز)
28)  بررسی مشکلات مدیریت شهری در ایران(تبریز)
29)  ارزیابی عملکرد شورای اسلامی شهر تبریز(پروژه های عمرانی شهرداری تبریز)
30)  شهرداریها و تأمین درآمدی مورد نیاز مدیریت شهری و نقش شوراهای اسلامی در این زمینه (مورد نمونه تبریز)
31)  بررسی ویژگیهای مقاومتی و تغییر شکل مارنهای میوسن شرق تبریز
32) ارائه مدل برای ارزیابی عملکرد خدمات شهری شهرداری منطقه یک تبریز با رویکرد رضایتمندی شهروندان
33)  اثر مقادیر مختلف کمپوست شهری و رژیم های مختلف آبیاری روی رشد و کیفیت گل نرگس رقم Golden harvest
34)  تأثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفی عملکرد شهرداری تبریز
35)  تحلیل رابطه بین مراحل و اجرای برنامه های شهری: اصلاح عملکرد(نمونه موردی تبریز)
36)  تحلیل منابع درآمدی شهرداری تبریز(در طول سالهای 1375 الی1379)
37)  بررسی میزان تأثیر نظارت مالی شورای اسلامی شهر بر عملکرد شهرداریهای تبریز
38)  برنامه ریزی توسعه فضایی مسکن (مطالعه موردی شهر تبریز)
39)  بررسی عوامل مؤثر در بهبود منابع درآمدی(شهرداری تبریز)
40)  نقش شوراها در مدیریت و برنامه ریزی شهرهای میان اندام در ایران(مطالعه موردی شهر بناب)
41)  آسیب شناسی الگوهای رایج شهرسازی در ایران با تأکید بر طرحهای توسعه شهری(مطالعه موردی طرح جامع تبریز)
42) ارزیابی عملکرد طرح جامع تبریز در اهداف و راهبردهای(تبریز)
43)  ارزیابی طرحهای جامع شهری و میزان تحقق پذیری آنها(بناب)
44)  بررسی عوامل مؤثر بر تأخیر در تصویب و اجرا پروژه های عمران شهرداری منطقه یک تبریز
45) بررسی ارتباط عوامل شغلی و بهداشتی روانی کارکنان شهرداری منطقه یک تبریز
46)  انتظام فضایی با محله(نمونه موردی شهر تبریز)
47)  بررسی حضور هنرهای تجسمی در فضای شهری تبریز و اطراف آن
48) برنامه ریزی و مکان یابی برای تجهیزات سیستمهای حمل و نقل هوشمند(ITS)
49)  باز زنده سازی محله تربیت در بافت تاریخی شهر تبریز
50)  اصلاح بافت فرسوده مناطق مرکزی شهر(مورد نمونه شهر تبریز)
51)  برنامه ریزی پارکهای شهری برای کلانشهرهای ایران(مطالعه موردی کلانشهر تبریز)
52)  عوامل مؤثر در توسعه محله ای با تأکید بر پایداری اجتماعی،مطالعه تطبیقی محلات امیرخیز و دامپزشکی شهر تبریز
53)  برنامه ریزی توریسم و گردشگری در شهرهای بزرگ(تبریز)
54)  بررسی بخش غیررسمی در کلانشهرهای ایران(تبریز)
55)  تحلیل الگوهای فضایی حواشی شهری(تبریز)
56) بازار قلب تپنده تبریز
57)  ساماندهی و بهسازی بافتهای قدیم شهری با رویکرد شهرسازی جدید نمونه موردی محله سرخاب تبریز
58) بررسی مشکلات و نارسایی های مبلمان شهری با تأکید بر مسیرهای عابر پیاده(مطالعه موردی شهر تبریز، محدوده چهارراه آبرسانی تا تقاطع شهید بهشتی)
59) سیمای تبریز در نیمه اول سده 513/19م (1200-51250/1785- 1834) اوضاع سیاسی- اجتماعی- اقتصادی با تأکید بر جریان تجددطلبی
60)  توانمندسازی گردشگری تبریز
61)  ارزیابی گرایشهای نظری مرمت شهری و تدوین نظریه مناسب و کاربرد آن در شهرهای ایران(مورد نمونه شهر تبریز)
62)  ارزیابی تناسب فضائی- مکانی پارکهای شهری با استفاده از GIS
63)  تحلیلی از روند رشد حاشیه نشینی در کلان شهرها (مطالعه موردی شهر تبریز)
64)  توانمندسازی حیات شهری در بافت فرسوده کلان شهرها از طریق باز زنده سازی مشارکتی (نمونه موردی تبریز)
65) بررسی ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری تبریز (نمونه موردی تاکسیرانی تبریز 33%)
66)  مکان گزینی اسکان موقت در مواقع بحرانی (زلزله) منطقه چهار شهر تبریز
67)  مکانیابی دفن زباله خانگی با استفاده از GIS (مطالعه موردی شهر تبریز)
68)  ارزیابی مکانگزینی مجتمع های مسکونی در تبریز (نمونه موردی، مجتمع های آسمان تبریز، فرهنگ شهر، سهند)
69)  بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی در فرآیند احیاء بافت فرسوده محله تربیت شهر تبریز
70)  استفاده از نظریه داده گرا برای مدلسازی ترافیک شهر تبریز
71)  تحلیل فضایی موقعیت بازار تبریز و ارتباط آن با نواحی پیرامون
72)  بررسی تغییرات کاربریهای شهری و رابطه آن با جمعیت و نهادهای اجتماعی (واحد مطالعه، شهر تبریز)
73)  بررسی و پهنه بندی اقلیم توریستی استان آذربایجانشرقی
74)  نقش مشارکت مردم در مدیریت مطلوب شهری (نمونه موردی، کلانشهر تبریز)
75)  بررسی عوامل کلیدی موفقیت (CSFs) سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مطالعه موردی، شهرداری تبریز)
76) بررسی و پهنه بندی پتانسیل های ژئوتوریستی استان آذربایجانشرقی و نقش آن در توسعه پایدار ناحیه
77)  سنجش آسیب پذیری شهر تبریز در برابر زلزله با تأکید بر دسترسی به کاربری های ویژه با استفاده از GIS (مورد مطالعه، بافت فرسوده منطقه3 و 7 شهرداری تبریز)
78)  بررسی تأثیر ویژگی های مدیران بر اعتماد اجتماعی کارکنان (مطالعه موردی، کارکنان شهرداری تبریز)
79)  احیاء و نوسازی بافتهای فرسوده با رویکرد تأمین مسکن (نمونه موردی، محله اهراب تبریز)
80)  بررسی تطبیقی کیفیت محیط در محلات شهری با رویکرد توسعه پایدار (مورد پژوهشی: محله های خیابان و ائل گلی تبریز)
81) ارزیابی تحقق پذیری سامانه اتوبوسهای تندرو (سات) در اهداف و راهبردها (نمونه موردی تبریز)
82) طرح باززنده سازی بافت تاریخی محله میارمیار تبریز- بلوک شهری پاساژ
83) توانمند سازي گردشگري تبريز
84) بررسي مديريت زباله هاي شهري (مورد مطالعه در شهر تبريز)
85)بررسي راهكارهاي ارتقاء مشاركت شهروندان در مديريت شهري
86) ارائه راهكارهايي جهت رشد و توسعه گردشگري تبريز
87) بررسي نحوه استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي مبتني بر فعاليت در شهرداري كلانشهر تبريز
88)انتظام فضايي بافت شهر با تاكيد بر شاخصهاي كالبدي توسعه پايدار
89)بررسي و شناخت عوامل موثر بر ميزان رضايتمندي شهروندان از خدمات شهري منطقه 2 شهرداري تبريزبا استفاده از مدل كانو و تعيين الويت آنها
90) تجزيه و تحليل حاشيه نشيني و راهكارهاي كنترل و ساماندهي آن
91) شناسايي عوامل موثر بر رضايت مندي شهروندان از عملكرد شهرداري تبريز
92) بررسي سيستم هاي آمار و كنترل پروژه و بودجه عمراني شهرداريها
93) اثر ناكاملي هندسي در رفتار ديوارهاي برشي فولادي
94) مديريت بحران زلزله در نواحي شهري در مرحله قبل از وقوع با استفاده از sdss(مطالعه موردي منطقه 8 شهرداري تبريز)
95) طراحي داخلي مجموعه اقامتي و توريستي روستاي كندوان استان آذربايجانشرقي
96) بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و رضايت شغلي اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز
97) ارزيابي مغايرتهاي موجود بين كاربريهاي مصوب طرح تفصيلي و كاركردهي فعلي(مورد مطالعه محلات 1.2.4.5 .6 منطقه 3 شهرداري تبريز)
98) برنامه ريزي راهبردي پروژه هاي عمراني شهري با تاكيد بر استفاده بهينه از بودجه عمراني شهرداري (مطالع موردي : شهرداري تبريز)
99) استفاده از تئوري خوشه در توسعه گردشگري شهر تبريز
100) طراحي پارك موسيقي تبريز
101) بررسي ميزان كاربري فضاي سبز موجود شهر تبريز و تدوين راهكارهاي اثر بخش جهت توسعه آن
102) بررسي نگرش دست اندركاران روزنامه نگاري شهر تبريز نسبت به قوميت گرايي در مطبوعات محلي
103) بررسي مخاطرات طبيعي دامنه شمالي تبريزبه منظور مديريت بحرانهاي طبيعي
104) تجلي معاني و مفاهيم زيبا شناسي در شهرسازي اسلامي
105) اثرات نوع و نسبت بهينه اختلاط مواد زايد حجم زا با لجن فاضلاب شهري بر ديناميك جمعيت آيزينا فتيدا
106بررسي مبلمان شهري تبريز (منطقه مورد مطالعه شهرك باغميشه)
107توسعه ميان افزا به سوي راهبرد توسعه مطلوب شهري
108تدوين راهكارهاي توسعه و توانمند سازي
110- آينده نگاري توسعه منطقه اي با رويكرد برنامه ريزي بر پايه سناريو
111 بررسي تاثير سرمايه فرهنگي بر تعهد اجتماعي
112 بررسي شكاف انتظارات بين مراجع اصلي و مداخله كننده و ساكنين در ...
113 بررسي موانع و مشكلات استقرار سامانه بودجه ريزي عملياتي
114 طراحي سيستم هاي كنترل هوشمند ترافيك براي شهر تبريز با هدف كاهش تصادفات
115 بررسي فقهي -حقوقي تملك با نگاهي به قوانين شهرداريها
117لزوم احياء بافت هاي فرسوده شهري
118 تحليل آسيب پذيري ساكن شهري در برابر خطر زلزله
119طراحي،باغ-موزه دفاع مقدس تبريز
120 تحليل فضاهاي شهري
121 بررسي اثرات بلند مرتبه سازي بر ساختار فضايي-كالبدي شهر جديد
122 تحليلي بر عملكرد بازار تبريز از منظر شهرسازي ديروز-امروز-فردا
123بررسي نيازهاي آموزشي كاركنان شهرداري مناطق 3و7و10 تبريز با استفاده از الگوي ماتريس مهارت
125-تاثير سامانه اتوبوسهاي تندرو در افزايش ايمني و رفاه مسافران
126- بررسی تأثیر فعالیت های ورزشی بر میزان انحرافات اجتماعی جوانان در شهر تبریز در سال 1390
127-مطالعه تجربي و بررسي انتشار مواد نفتي و گازهاي حاصل از پالايشگاه تبريز در آب ،خاك و هواي شهر تبريز
128-بررسي تاثير حكمراني خوب بر ارتقاءمشاركت شهروندان در طرحهاي شهري
129-ارزيابي نقش عوامل اجتماعي در توسعه پايدار شهري
130-ارزيابي اجتماعي و فني مبلمان شهري با تاكيد بر عناصر محيطي مورد نياز معلولين در پاركها"نمونه موردي منطقه 2 شهر تبريز"
131-ارزيابي تناسب عملكردي پاركهاي بانوان با استفاده از مدل اي اچ پي
132-كاربرد روش سيستمي در تحليل ابعاد كمي و كيفي مسكن در سكونتهاي غير رسمي
133-تحليلي بر موضوع آپارتمان نشيني در شهر تبريز نمونه موردي منطقه دو تبريز
134-بررسي موقعيت آژانسهاي تاكسي موجود شهر تبريز و ارايه راهكار مناسب براي مكانيابي بهينه
135-بررسي ميزان كارايي شبكه هاي ارتباطي در كاهش اثرات ناشي از زلزله ،مورد مطالعه مناطق يك و پنج طرح تفصيلي تبريز
136-پژوهش در تنگناهاي ژيو مورفولوژيك موثر بر توسعه فيزيكي شهر تبريز
137-ارزيابي و مقايسه عملكرد ميراگرهاي اصطكاكي و ويكو الاستيك در كاهش پاسخ هاي لرزه اي ساختمانهاي بتن آرمه
138-بررسي منابع و محدوديت هاي تحقق حكمروايي خوب شهري در كلانشهر تبريز
139-بررسي نقش مديريت شهري در توسعه فيزيكي تبريز
140-آسيب شناسي و ظرفيت سنجي شبكه معابر شهري با رويكرد مديريت بحران "مطالع موردي شهرك وليعصر تبريز
141-تحليل و ارزيابي عملكرد حمل و نقل عمومي درون شهري "مورد مطالعه منطقه يك اتوبوسراني تبريز
142-ارزيابي نحوه استقرار پايانه هاي مسافربري برون شهري
143-ساماندهي بافت تاريخي-فرهنگي تبريز با رويكرد مديريت بحران زلزله
144-روشهاي تامين منابع مالي و نوسازي بافتهاي فرسوده در كلانشهر تبريز
145-بررسي سير تحول رابطه شوراي شهر با شهردار در نظام حقوقي ايران
146-طراحي شهري در حوزه مهران رود تبريز
147-تاثير پياده سازي سيستم شهر الكترونيك برروي تغييرات كاربري اراضي شهري
148-بررسي فعاليتهاي نورفين ساختي و لرزه زمين ساختي منطقه تبريز
149-مديريت كاهش خطرپذيري كلانشهر تبريز در برابر زلزله
150-تحلیلی بر چالشهای مدیریت شهری با تأکید بر تأمین منابع مالی 
151-راهکارهای مدیریت شهری تبریز در راستای اجرای پیمان کیوتو
152- نقش سیستم های هوشمند کنترل ترافیک در مدیریت شهری مطالعه موردی:(کلانشهر تبریز)
153-بررسی و ارزیابی مجموعه ی شهری تبریز و ضرورت مدیریت یکپارچه
154-نقش مدیریت شهری در توسعه فضایی شهر تبریز
155-تبریز درعصر تحولات ایلخانی
156-آسیب پذیری سکونتگاههای شهری از دیدگاه ژئومورفولوژیک با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی : شهرک باغمیشه تبریز)
157-نقش آموزه های دینی(اسلامی) در سیما و فضای شهری(مطالعه موردی: بخش مرکزی تبریز)
158-بررسی تأثیر نظام ارزشیابی بر عملکرد کارکنان حوزه معاونت اداری و مالی شهرداری تبریز
159-بررسی و تجزیه و تحلیل روند تغییرات فضای سبز منطقه 1 تبریز با استفاده از RS و GIS و ارائه راهکارهای مدیریتی
160-تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی شهرداریهای کلانشهر تبریز (مطالعه موردی : شهرداری منطقه 3)
161-طراحی محیط ومنظر در راستای احیاء وباززنده سازی ارزش های تاریخی–طبیعی مهرانرود در امتداد باغ خلعت پوشان و ورودی شرقی تبریز
162-نقش فضاهای تعاملی در تحقق شهرسازی شهروندگرا (مطالعه موردی: میدان قونقا در شهر تبریز)
163-ارزیابی و مدلسازی توسعه فضایی-کالبدی با تاکید بر توسعه میان افزا: نمونه موردی کلانشهر تبریز
164-بررسی عوامل اجتماعی و کالبدی موثر بر میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت خدمات ارائه شده در پارک های محله ای منطقه دو تبریز
165-بررسی علل و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، محیطی،کالبدی و اقتصادی مهاجرت درون شهری در منطقه آبادانی مسکن کلانشهر تبریز
166-بررسی نقش صنعت در مورفولوژی شهر تبریز
167-طراحی معماری مجموعه فرهنگی، هنری تبریز ( بازنگری مجموعه بازار تبریز) با رویکرد به هزاره سوم
168-بررسي محدودیت های مالکیت خصوصی در مقررات شهرداری ها
169-ارزيابي عملکرد و خصوصيات کيفي لگوم هاي علوفه اي تحت سطوح مختلف آبياري
170-مطالعه تاثیر سیستم حمل و نقل غیر موتوری شهری بر کیفیت زیست محیطی و توسعه پایدار
171-تحلیل فضایی – کالبدی بازار سنتی در شهرهای قدیمی ایران با استفاده از GIS (مورد: بازار سنتی تبریز)
172-عوامل مؤثر بر مشارکت بخش خصوصی در تأمین منابع مالی پروژه هاي شهرداري
173-ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران، نمونه موردی: منطقه1  شهرتبریز
174-بررسی خصوصیات جمعیت شناختی  و حرفه ای شاغلین بخش حمل و نقل عمومی شهر تبریز
175-ارزیابی جابجایی سلولی شاخص های کالبدی – اجتماعی در مناطق حاشیه نشین(نمونه موردی: مناطق حاشیه نشین شمال شهر تبریز)
176-بررسی کاربرد میکروپایل‌ها در پی‌های منفرد به منظور کاهش نشست با استفاده از نرم افزارPlasxis 2D
177-بررسی نارسایی ها و مشکلات معابر پیاده با تاکید بر نیازهای معلولین جسمی وحرکتی نمونه موردی: شهر تبریز، خیابان تربیت و ولیعصر
178-نقش سرمایه اجتماعی در توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی مطالعه موردی: ضلع شمالی تبریز
179-بررسی فروش تراکم ساختمانی و تاثیر آن بر فضای شهر تبریز (منطقه ولیعصر جنوبی)
180-ارزیابی اقتصادی استفاده از سیستم آبیاری مدرن در پارکهای تبریز
181-ارزیابی قابلیت استفاده از انرژی خورشیدی در جهت توسعه شهر سبز(نمونه موردی: شهرک پرواز شهر تبریز)
182-بررسی تاثیر احداث ساختمانهای بلند مرتبه بر کاربری های شهری نمونه موردی شهرک های رشدیه و یاغچیان از کلانشهر تبریز
183-بررسی تاثیر تونلهای دوقلو در نشست سطحی زمین و تغییر شکلهای ناشی از آن در زمینهای مجاور(مطالعه موردی: پروژه خط 1مترو تبریز)
184-تحلیل عددی تاثیر شکاف در کاهش آبشستگی موضعی گروه پایه پل به روش حجم محدود
185-اثر استفاده از فاضلاب صنعتي بر رشد گندم و علف هاي هرزجو وحشی(Hordeum murinum)وخاکشیر (Descaurainia sophia)
186-بررسی الگوهای مالکیت پارکینگ های محله ای در مناطق شهری(مطالعه ی موردی: منطقه 4 تبریز)
187-نقش مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی: محله چوخورلار تبریز
188-آنالیز دینامیکی تونل خط 1 متروی تبریز با استفاده از روش عددی
189-بررسی تاثیر بلند مرتبه سازی بر کیفیت زندگی و سرزندگی ساکنین مجتمع های  مسکونی تبریز
190-آموزش شهروندی از طریق طراحی و برنامه ریزی برای سیما و فضای شهری مطالعه موردی: منطقه 3 شهر تبریز
191-بررسی رفتار لرزه ای سازه های فولادی با مهاربند زیپی در مناطق نزدیک گسل
192-تحلیل عدالت فضایی و توسعه شهری در ارائه خدمات شهری در مناطق شهرداری تبریز
193-ارزيابي فضاهاي عمومي شهري (نمونه موردي: شهر تبريز)
194-ارزیابی طرحهای کالبدی شهرها از منظر برنامه ریزی استراتژیک مطالعه موردی : کلانشهر تبریز
195-بررسی اثر ناشی از راه اندازی مترو بر شبکه خطوط اتوبوسرانی و ارایه الگوی مناسب (نمونه موردی خطوط اتوبوسرانی متأثر از خط یک مترو تبریز)
196-تاثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بیمارستان بر مقصد گردشگری پزشکی. (مطالعه موردی گردشگران پزشکی از کشور آذربایجان به ایران-تبریز)
197-سازماندهی مشاغل شهری با GIS، نمونه موردی (خیابان امام خمینی تبریز)
198-تحلیلی بر موقعیت مکانی تفرجگاه های شهری در ایران با تأکید بر تفرجگاه های شهری تبریز
199-سنجش تغییرات گسترش فقر در فضاهای شهری تبریز طی سالهای 1385- 1375
200-کاربرد GIS در تعیین مناسبترین مسیر در جاده های بین شهری با رویکرد چند معیاری فازی (مطالعه موردی برای جاده تبریز-باسمنج)
201-
مطالعه تاثیراحداث سواره روبر مشخصات هندسی و هیدرولیکی جریان رودخانه مهرانه رود با کمک نرم افزار HEC-RAS
202-بررسی نقش دریافتی های غیر مستمر در رضایت شغلی کارکنان شهرداری منطقه4 تبریز
203-بررسی تأثیر ساختار فضایی، با تأکید بر کاربری اراضی شهری، بر امنیت بافت‌های سکونتی به کمک Space Syntax ؛ نمونه موردی: محله‌های منظریه و بازار شهر تبریز
204-حاشيه نشيني و اسكان غير رسمي در شمال تبريز
205-بهينه سازي شبکه آب شرب شهرک خاوران تبريز توسط نرم افزار واترجيمز ويرايش 8
206-بررسی نقش کاربری اراضی در تولید جزیره گرمایی شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز)
207-تأثير ورزش بر سلامت جسم و روان پرسنل شهرداري تبريز
208- بررسی رابطه مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی و خلاقیت کارکنان در سازمان ورزش شهرداری تبریز
209- مطالعه تطبيقي ساختار اجتماعي ايران در نهضت مشروطه و انقلاب اسلامي ايران
210- طراحی الگوی توسعه فرهنگی با تاکید بر بهره مندی از فناوریهای نوین ارتباطی در کلانشهر تبریز
211- بررسي تأثیر افزایش تراکم شهری در بافت مسكوني قدیم شهر تبریز (نمونه موردی: منطقه 8 تبریز)
212- بررسی باستان شناختی بازار تاریخی تبریز
213-تحلیلی بر تأثیر ساختارهای نو در فضاهای با هویت فرهنگی و ارائه راهکار 
214-طراحی معماری موزه مستندات مصور بناهای تاریخی تبریز با رویکرد معماری زمینه گرا
215-بررسی قابلیت ها و میزان مشارکت شهروندان در امور شهری (مطالعه موردی : شهر تبریز)
216-بررسی نگرش مردم نسبت به توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی مناطق شهری 7 و 10 تبریز
217-ارائه حد آستانه پویا برای روش آبشاری در گرید داده
218-توانمند سازی مدیریت بحران شهری در برابر بلایای طبیعی مطالعه موردی: منطقه 1 شهرداری شهر تبریز 
219-بررسی تأثیر افزایش تراکم شهری در بافت مسکونی قدیم شهر تبریز (نمونه موردی: منطقه 8 تبریز)
220-ارزیابی پتانسیل تورم خاکها در امتداد خط 2 مترو تبریز با استفاده از شبکه عصبی
221-بررسی اثرات کالبدی- فضایی پدیده تفرق سیاسی بر مناطق کلانشهری (نمونه موردی: منطقه کلانشهری تهران)
222-طراحی مرکز ساخت و برگزاری جشنواره ی فیلم کودک و نوجوان تبریز
223-بررسی چارچوب زکمن برای معماری سازمانی سیستم های حمل و نقل هوشمند نمونه موردی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
224-تعیین غلظت برخی فلزات سنگین در آب و رسوب رودخانه آجی چای (تبریز)
225-طراحی ساختمان اداری شهرداری کلانشهر تبریز با رویکرد پایداری
226-ارزیابی کیفیت دسترسی به فضاهای باز شهری به هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه مطالعه موردی: کلانشهر تبریز
227-بررسی و تحلیل نقش خدمات گردشگری شهری در جذب گردشگران با تأکید بر پارکهای مسافر مطالعه موردی: کلانشهر تبریز
228-مکانیابی مجدد زمین لرزه های شمالغرب کشور ثبت شده توسط شبکه لرزه نگاری تبریز
229-ارزیابی کارمندان (منابع انسانی) شهرداری منطقه 6 تبریز
230-تحلیلی بر چالش های حمل و نقل شهری با تأکید بر مفهوم آرام سازی ترافیک شهری مطالعه موردی: محدوده آبرسان تبریز
231-بررسی اثر استراتژی رقابتی، مدیریت دانش و پذیرش تجارت الکترونیک بر عملکرد مالی (مطالعه موردی: بانک شهر)
232-نقش سکونت گاه های غیر رسمی در ساختار مدیریت شهری (نمونه موردی: مادر شهر تبریز)
233-سامان دهی محله مسکونی با رویکرد قلمرو امن سکونت (نمونه موردی: محله صدر تبریز)
234-طراحی مجتمع ورزشهای آبی تبریز
235-فرهنگسرای هنر آذربایجان با هدف احیاء هنرهای باستانی
236-بررسی و سنجش استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در شهرداری تبریز و رتبه بندی عوامل مؤثر در اجرای موفقیت آمیز آن با استفاده از تکنیک AHP
237-بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز)
238-مشکلات اجرایی طرح های توسعه شهری شهرهای کوچک اندام (مطالعه موردی شهر خواجه)
239-تحلیلی بر موقعیت مکانی تفرجگاه های شهری در ایران با تأکید بر تفرجگاههای شهری تبریز
240- تحلیل فضایی تفاوت قیمت زمین و مسکن در نواحی شهری تبریز با استفاده ازتکنیک رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR)
241- تحلیلی بر روندهای مهاجرتی گروه های کم درآمد شهری به مناطق روستایی حواشی شهرها مطالعه موردی: روستاهای غرب و شمال غرب شهر تبریز
242-طراحی شهری محله با تاکید بر رابطه متقابل ساختار محله و تعاملات اجتماعی نمونه موردی محله ولی عصر تبریز
243-ساماندهی ساختار فضایی منطقه تاریخی - فرهنگی تبریز با رویکرد نشانه شناسی
244- طراحی مجتمع آموزشی توانبخشی برای معلولان جسمی، حرکتی و ضایع نخاعی
245-بررسی نقش مدیریت سرمایه گذاری در پیشرفت پروژه های مشارکتی شهرداری تبریز
246- تحلیل تناسب توسعه ی کالبدی شهری با پهنه های آسیب پذیر از زلزله با استفاده از رویکرد ارزیابی چند معیاره ی فازی در محیط GIS مطالعه موردی: منطقه ی پنج شهرداری 
247- بررسی اثر استراتژی رقابتی، مدیریت دانش و پذیرش تجارت الکترونیک بر عملکرد مالی (مطالعه موردی: بانک شهر استان آذربایجان شرقی)
248- طراحی الگوی توسعه فرهنگی با تاکید بر بهره مندی از فناوریهای نوین ارتباطی در کلانشهر تبریز
249- بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش شغلي مشاوران مدارس شهر تبريز
250- تحلیلی بر نابرابری های فضایی و فرایند برنامه ریزی شهری در کلانشهر تبریز مطالعه موردی: دسترسی به خدمات فوریتهای پزشکی و آتشنشانی بافت فرسوده منطقه 4 شهرداری تبریز
251- طراحی مجتمع فرهنگی - رفاهی معماران در تبریز
252- بررسی و مطالعه تطبیقی ایمنی فضاهای شهری در برابر زلزله ( مطالعه موردی: منطقه 5 و 8 شهر تبریز)
253- تحلیلی بر توزیع فضایی عناصر گردشگری و نقش آن در جذب گردشگری در محیط شهری (مطالعه موردی کلانشهر تبریز)
254- شبیه سازی رفتار جمعیت در تخلیه اضطراری در مواقع بحرانی با استفاده از سیستم های چندعاملی نمونه کاربردی: ساختمان شهرداری تبریز- مجتمع تجاری لاله پارک
255- ارزیابی متناسب فضاهای شهری برای معلولین جسمی - حرکتی (نمونه موردی محله منظریه تبریز)
256- بررسی راهکارهای افزایش کیفیت مشارکت در مدیریت شهری نمونه موردی تبریز
257- بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی (کارکنان شهرداری کلان شهر تبریز)
258- ارزیابی مناسب سازی مبلمان شهری با توجه به نیازهای جانبازان،معلولان و افراد ناتوان (نمونه موردی : ساختمان های دولتی بخش مرکزی شهر تبریز)
259- بررسی نیازهای الکترونیکی شهروندان تبریز با محوریت شهرداری تبریز
260- بررسی زیرساختهای استقرار شهرداری الکترونیک در کلان شهر تبریز
261- تحليلي بر توسعه ناپايدار محله‌اي (مطالعه موردي: محله قراملک شهر تبريز)
262- بررسی رابطه‏ ی سطح آگاهی تغذیه‏ ای و سلامت اجتماعی در بین شهروندان شهر تبریز
263- ویژگی های شخصیت مقصد از دیدگاه گردشگران خارجی مورد مطالعه شهر تبریز 
264- بررسی و تحلیل عوامل موثر در پیاده مداری محلات کلانشهر تبریز (مطالعه موردی: محله های لک لر و پرواز)
265- بررسی مصوبات کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران- تبریز (1374-1391)
266- بررسی و تحلیل ساماندهی خطوط و پایانه منطقه دو اتوبوسرانی شهر تبریز با تاکید برجغرافیای طبیعی شهر تبریز
267- مکان يابي محل دفع نخاله هاي ساختماني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي  (GIS)در شهر تبريز
268- مدیریت شهری با رویکرد ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و کاهش آسیبهای اجتماعی مطالعه موردی: شمال شرق تبریز مناطق 1 و 5
269- ارزیابی سطح کارایی شبکه¬های ارتباطی و تعیین شبکه¬های معابر ایمن به هنگام بروز حوادث غیرمترقبه در مناطق حاشیه نشین(نمونه موردی: مناطق حاشیه نشین شمال شهر تبریز)
270- بررسی و بازنگری معیارهای شناسایی بافت فرسوده در کلانشهر تبریز (مطالعه موردی: محله شتربان - منطقه 10)
271- بررسی و تحلیل معیارهای مناسب مکانی در بلندمرتبه سازی مطالعه موردی: شهر تبریز
272- مقايسه رفتار ديناميکی طيفی و تاريخچه-زمانی غیرخطی سازه‌های خمشی بتنی مسلح با شکل‌پذیری متوسط در مقابل زلزله احتمالی ناشی از گسل شمال تبريز
273- توسعه ی نقشه های ترسالی و خشکسالی در شمال استان آذربایجان غربی با استفاده از گشتاورهای خطی و سیستم اطلاعات جغرافیایی
274- ارزیابی تناسب فضاهای زیرزمینی شهر تبریز با تکیه برمعیارهای روانشناختی وفیزیولوژیکی,انرژی,مکان وکاربری زمین و هزینه های بهره برداری
275- طراحی معماری پارک علمی تحقیقاتی نجوم تبریز با رویکرد هویت شهری مؤثر
276- طراحی معماری مرکز تفریح و خلاقیت کودکان تبریز با رویکرد حس مکان
277-بررسی و تحلیل ساماندهی خطوط و پایانه منطقه دو اتوبوسرانی شهر تبریز با تاکید برجغرافیای طبیعی شهر تبریز
278- ارتقا بخشی و سرزنده سازی پارک های قدیمی شهر با تاکید بر حفظ هویت تاریخی نمونه موردی : باغ گلستان تبریز
279- بررسی الزامات استقرار مدیریت محله¬ای در شهرداری تبریز
280-بررسی رابطه عدالت اجتماعی ادراک شده بر میزان مشارکت شهروندان در جهت توسعه یافتگی شهر تبریز
281- بررسی و ارائه استراتژیهای گردشگری سلامت مطالعه موردی: گردشگری پزشکی خارجی کلانشهر تبریز
282- طراحی مجتمع آموزشی توانبخشی برای معلولان جسمی-حرکتی وضایعه نخاعی
283- بررسی تطبیقی ساختار اصلی شهر تبریز از دوره پهلوی اول تا دوره معاصر با به‌کارگیری تکنیک چیدمان فضایی
284- بررسی کیفیت پیاده¬راه تربیت تبریز با رویکرد توسعه گردشگری
285- الگوسازی ساختار اکولوژیکی توسعه فضای سبز شهری با رویکرد آینده¬پژوهی نمونه موردی:  کلانشهر تبریز
286- تخمین وپیش بینی باررسوب معلق در رودخانه ها با استفاده ازمدل ترکیبی موجک- برنامه ریزی بیان ژن درمقیاسهای زمانی مختلف
287- طراحی مجتمع فرهنگی- رفاهی معماران در تبریز
288-ارزشيابي كيفيت محتواي  آموزش الكترونيكي ضمن خدمت كاركنان شهرداري تبريز در سال94
289- طرح ساماندهی و مدیریت محدوده حریم میراث جهانی بازار تبریز با رویکرد منظر شهری تاریخی
290- تأثیرمعماری و شهرسازی درپیشگیری ازارتکاب جرایم مالی درایران با‌‌‌ تأکیدبرآموزه های جرم شناختی (نمونه ی موردی جرم سرقت درشهرتبریز)
291- بررسی رابطه نشاط اجتماعی با میزان مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان سازمان آتش نشانی کلانشهر تبریز
292-برآورد ارزش تفریحی تفرجگاه عون بن علی و تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان
293- بررسی رفتار لرزه¬ای ستون¬های کامپوزیت
294- کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در تحلیل مخاطرات طبیعی: مطالعه¬ی موردی ، مناطق حاشیه نشین شهر تبریز
295- شناسایی و  اولویت بندی الزامات مدیریت یکپارچه شهری(مورد مطالعه: شهر تبریز)
296- بررسي رابطه بكارگيري فناوري اطلاعات با توانمندسازي منابع انساني در سازمان (مطالعه موردي شهرداري منطقه 9)
297-بررسی عوامل و معضلات حاشیه‌نشینی نمونه موردی کلانشهر تبریز
298- شبیه سازی رفتار جمعیت در تخلیه اضطراری در مواقع بحرانی با استفاده از سیستمهای چندعاملی
299- ارزیابی چرخه حیات پسماندهای شهری درکلانشهرتبریز ، مطالعه موردی: فراینددفن،تولیدکمپوستوبیوانرژی
300- بررسی نقش ساختار فیزیکی در توزیع فضایی پارک‌های کلانشهری (نمونه موردی: کلانشهر تبریز)
301- تحلیلی بر الگوهای مکانیابی ایستگاههای مترو شهر تبریز
302- نقش فضاي سبز در بهبود كيفيت زندگي شهري (مطالعه موردي فضاي سبز منطقه 2 تبريز)
303- ارزیابی جاپای بوم‌شناختی استان آذربایجان‌شرقی و شهرستان تبریز
304- طراحی معماری مرکز تجاری- تفریحی تبریز با رویکرد  تامین کانون فعال شهری
305- تحلیلی بر مکانیابی و تناسب فضایی کاربری فضای سبز شهری (مطالعه موردی : پارکهای شهری منطقه شش کلانشهر تبریز)
306- بررسی  و تحلیل  سرزندگی و پایداری در مجتمع¬های مسکونی کلان شهر تبریز  با تأکید بر محله¬های اختصاصی
307- بررسی شاخص¬های شهروند الکترونیک درکلانشهرتبریز با مدل CSPP (مطالعه موردی مناطق1 و 8)
308- بررسی نارسایی و مشکلات معابر پیاده با تأکید بر نیازهای معلولین جسمی و حرکتی نمونه موردی: شهر تبریز شهرک باغمیشه و شهرک مرزداران
309- سازماندهی و بهسازی بافت های قدیم شهری با رویکرد شهرسازی جدید(نمونه ی موردی قسمت شرق منطقه ی 8 تبریز)
310- بررسی اثرات بلندمرتبه سازی بر کالبد فیزیکی مناطق 2و4 شهر تبریز
311- تعیین حریم ممنوعیت احداث بنا بر پایه ی پهنه های گسلی و زمین لغزش در کلان شهر تبریز
312- رابطه بین مسئولیت پذیری با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان گردشگری شهرداری تبریز
313- بررسی علل و ابعاد حاشیه¬نشینی در کلانشهر تبریز؛ مطالعه موردی شمال تبریز
314- جایگاه اقتصاد زمین شهری در شکل گیری و اشاعه مغایرت های کارکردی کاربری های شهری براساس اصول کیفی شهرسازی (مطالعه موردی:منطقه 1 شهرداری تبریز)
315- بررسي رابطه آگاهي شهروندان ،از حقوق شهروندي و تاثير آن بر مشاركت اجتماعي شهروندان تبريز
316- بررسی نقش مدیریت دانش در خلق استراتژی های رقابتی در شهرداری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)
317- طراحي مجتمع مسکوني در تبريز با رويکرد اقليمي
318- طراحی موزه ‌‌علوم وفناوری تبریز با رویکرد معماری اکوتک
319- ارزشیابی اثر بخشی دوره های آموزشی برگزار شده برای کارکنان شهرداری منطقه 7 تبریز در سال 1391
320- ارزیابی طرح های نوسازی بافت¬های فرسوده شهری با رویکرد تکوینی به منظر پایدار شهری مطالعه موردی بخش مرکزی کلانشهر تبریز
321- میزان مشارکت شهروندان در نوسازی بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله های شنب غازان و اهراب شهر تبریز)
322- پیشبینی زمان ورود اتوبوس به ایستگاه با استفاده از دادههایGPS  (مطالعه موردی: شهر تبریز)
323- ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزهای شهر تبریز از دیدگاه تاثیرات ساختگاهی بر پایه زلزله های شبیه سازی شده
324- مدل سازی سیستم جمع آوری رواناب شهری به کمک مدل SWMM و توسعه راهکارهای اصلاحی مبتنی بر دیدگاه شهر سبز
325- بررسی عوامل موثر بر توسعه فیزیکی و کالبدی کلانشهر تبریز
326- شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در پروژه‌های شهری شهرداری تبریز
327-شناسایی و اولویت بندی موانع اجرایی طرح های عمرانی شهرداری کلانشهر تبریز
328- بررسی نقش آموزش و بهسازی مجازی در خودکار آمدی کارکنان در شهرداری تبریز
329- ساماندهی بافت های فرسوده در محلات سنتی کلانشهرها (نمونه موردی محله شمس آباد کلانشهر تبریز)
330- توزیع ایستگاه های آتش‌نشانی با تاکید بر مکانیابی آنها با استفاده ازسیستم (GIS) (مطالعه موردی: منطقه1 شهرداری کلانشهرتبریز)
331- طراحی برج معکوس تجاری تفرحی تفریحی در تفرجگاه عون بن علی در تبریز
332- بررسی بازار تاریخی شهر تبریز براساس معیارهای پویایی فضای شهری
333- بررسی آثار زیست محیطی توسعه گردشگری در شهر تبریز
334- بررسی تاثیر الگوی طرح های توسعه شهری بر گسترش سکونت گاه های غیر رسمی با رویکرد سیستمی (نمونه موردی: کلانشهر تبریز)
335- بررسی تاثیر مدیریت سرمایه های فکری بر اجرای سیاست اقتصاد ماومتی (مطالعه موردی: شهرداری کلانشهر تبریز)
336- توانمند سازی حاشیه نشینان (مطالعه موردی: محلات سیلاب، احمدآباد و یانوق دره سی شهر تبریز)
337- برنامه ریزی توسعه پایدار شهری با تاکید بر تحقق پذیری شهر الکترونیک در کلانشهر ها (مورد مطالعه: کلانشهر تبریز)
338- مطالعه میزان گرایش به گردشگری و عوامل مرتبط با آن با تاکید بر نقش رسانه های جمعی
339- تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و حکمرانی شهری مطلوب؛ نمونه موردی: منطقه 10 شهر تبریز

340-
طراحی مرکز تجاری خدماتی در دروازه جنب سه راهی ولیعصر شهر تبریز
341- ارزیابی توزیع فضایی میادین میوه و تره بار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
342-راهبردهای ساماندهی بافت های شهری(نمونه موردی منطقه 10)
343-ارزیابی طرح ها و برنامه های توسعه شهری با رویکرد (کربن صفر)

350-مهاجرت های داخلی و اسکان غیر رسمی در کلانشهرها
351-بررسی حاشیه نشینی بعنوان چالشی فرا روی توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شمال کلانشهر تبریز)
352-نقش نظام مدیریت مشارکتی بر چابکی سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای توانمند سازی کارکنان
353-بهبود راندمان سیستم های خورشیدی استفاده شده در پارکها و فضای سبز شهرداری
354-مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی شهری (مطالعه موردی: منطقه 2 شهرداری کلانشهر تبریز)
355-بررسی عوامل موثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی در دو بافت مسکونی سنتی و مدرن ( مطالعه موردی: شهر تبریز)
356-تاثیر عملکرد مدیریت دانش بر عملکرد سرمایه های انساتی در شهرداری تبریز
357-پیش بینی نشست های ناشی از حفاری تونل و بررسی تاثیر آن بر روی سازه های روسطحی
358-مسئولیت مدنی شهرداری ها در برابر زیان دیدگان سوانح رانندگی دورن شهری
359-طراحی کانون هنر و معماری ایران با رویکرد زیبایی شناسی هندسی
360-بررسی و تحلیل احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر و ارائه راهکارهای ارتقای آن (نمونه موردی: تبریز)
361-مطالعه رابطه بین نگرش نسبت به مهارت های ارتباطی کارکنان با رضایت ارباب رجوع در شورای اسلامی کلانشهر تبریز
362-باز آفرینی محلات سنتی با تاکید بر رویکرد TND
363-بررسی تاثیر معنویت در کار و سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان شهرداری کلانشهر تبریز
364-تاثیر درآمدهای پایدار در توسعه پایدار کلان شهرها (مطاله موردی: کلانشهر تبریز)
365-نقش عامل های شخصیتی و باورهای غیر منطقی در پیش بینی عواطف مثبت و منفی افراد اضطرابی کارکنان شهرداری منطقه 2 تبریز در سال 94
366-بررسی جایگاه شهر جهانی در مدیریت شهری کلانشهر تبریز
367-بررسی تاثیر شفافیت اطلاعات مالی بر پذیرش تغییر سازمانی از سوی کارکنان در شهرداری مرکز کلانشهر تبریز
368-ارزیابی وضعیت اجتماعی و اقتصادی شاغلان زن(60-16) سال در بخش غیر رسمی (نمونه موردی مادر شهر تبریز)
369-ساماندهی پیاده گذر تربیت تبریز با تاکید بر امنیت اجتماعی زنان
370-توزیع و کارکرد بهینه پارکینگ های عمومی در شبکه حمل و نقل شهری با تاکید بر مکان یابی آنها با استفاده از سیستم GIS
371-تحلیل شکل گیری ناهنجاری های اجتماعی در مناطق و محلات کلان شهری با توجه به ساختار کالبدی آنها
372-ارزیابی سر زندگی شهری در محلات قدیم و جدید شهری

نوشته شده در   Date  ساعت  Date   توسط   Date
ویرایش شده
نظرات شما
نام :  
نام خانوادگی :  
ایمیل :
refresh captcha
 
نظر خود را درباره این مطلب بیان بفرمائید