منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : پنجشنبه 1 ارديبهشت 1390     |     کد : 136

طرح باززنده سازی بافت تاریخی محله میارمیار تبریز- بلوک شهری پاساژ

طرح باززنده سازی بافت تاریخی محله میارمیار تبریز- بلوک شهری پاساژ

چکیده:
 هرگاه پدیده ای در اثر تحول تاریخی خاص خود، دچار دگرگونی گردد، شکل تازه پدید آمده از انسجام، نظم و همبستگی جدیدی که از سازمان کهن بیرون می آید برخوردار می گردد. در دگرگونی های اخیر جامعه، شهر به مثابه تبلور کالبدی این دگرگونی ها از این دگردیسی بازنمانده است. دگرگونی های اخیر شهرها، باعث شکل گیری روابط فضائی- کالبدی تازه ای شده که در تعارض کامل با آنچه شهروند طلب می کند، نماد بارز این تعارض را در شهر کهن می توان دید. به نظر می رسد شهر کهن در زمان و مکان خویش منجمد شده و پس از آن نیز فرسودگی خود را آغاز کرده است.
فرسودگی بناها و گستره ها در نابرابری میان خدماتی که بافت عرضه می کند و نیازهای امروزین نمود می یابد، باز زنده سازی مستلزم سازگار کردن این نابرابری است. بافت تاریخی تبریز مجموعه ای از محلات قدیم این شهر است که در اطراف بازار تاریخی شهر شکل گرفته است، آثار فرسودگی در جای جای این بافت تاریخی به چشم می خورد. ولی آنچه بیش از همه چشمها را خیره می کند، فرسودگی گسترده محله میارمیار است. محله میارمیار و گذر اصلی آن "پاساژ" چه در سالهای پیش از دهه اول 1300 که با بافت پیرامون خود کلیتی یکپارچه داشت و چه در سالهای بعد که به عنوان یک بلوک شهری مجزا در آمد به علت سکونت جماعت ارامنه و آسوری، وجود کلیساهای متعدد، استقرار 3 کنسولگری از 4 کنسولگری دایر در تبریز و نزدیکی به بازار و ارک حکومتی از موقعیت ممتازی برخورداد بود. اما در پی دگرگونی های ناشی از جنگ جهانی دوم و خروج اتباع خارجی و مهاجرت چشمگیر متجددین اعتبار این بلوک نیز کاهش یافت و از سالهای میانی دهه 1320 در یک سیر قهقرایی به یکی از کم اعتبارترین بخش های شهر بدل گردید. این بلوک هویت از دست رفته ای دارد که آن را میتوان در تک تک آجرها و سنگهای بناهای با ارزش موجود و بالکن هایی که زمانی  بهانه ای برای حضور مردم بود و امروز سکوتی ابدی را زمزمه می کنند، جستجو کرد.
در چنین شرایطی تلاش برای رسیدن به راهکاری مناسب برای باززنده سازی این بلوک به عنوان بخشی از محله میارمیار و با هدف رفع فرسودگی کالبدی و کارکردی، حل مشکلات رفتاری و اجتماعی موجود و ارتقاء کیفیت فضائی آن با اقداماتی چون احیاء و تقویت استخوان بندی محله، بازسازی فضاهای عمومی و عناصر از دست رفته آن، باز تولید و بازسازی کارکردی که باعث تداوم حیات این محله خواهند شد امری مهم و ضروری به نظر می رسد.


بهبودیان مالی