منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : يکشنبه 25 مهر 1389     |     کد : 4

شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و توسعه

شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و توسعه

 • - طراحی و تدوین برنامه های کلی شهرداری اعم از اداری ، مالی ، اجرایی ، خدماتی ، عمرانی ، اقتصادی و غیره در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
 • - نظارت بر تهیه و تدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت با مشارکت واحد های ذیربط
 • - اقدامات لازم جهت اصلاح ساختار تشکیلاتی شهرداری و واحد های تابعه متناسب با حجم کار هزینه و درآمد شهرداری
 • - اقدامات لازم جهت پویایی شهرداری و سازمانهای وابسته و اصلاح فرآیند های موجود در آن
  • - تهیه و نظارت مستمر در اجرای بودجه، متمم بودجه و اصلاح بودجه سالیانه شهرداری و تطبیق با برنامه های مصوب و سیاستهای شهرداری قبل از تقدیم به مراجع تصویب کننده
   • - پیگیری امور مربوط به سیستم های اطلاعاتی ، نرم افزاری ، فناوری های جدید و تمرکز و بروزنگه داشتن اطلاعات مربوطه و اراِئه خدمات لازم در این خصوص به کلیه حوزه های شهرداری
    • - بررسی و شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران و کارکنان شهرداری و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه های آموزشی
    • - انجام برنامه های پژوهشی و ارتباط با مراکز تحقیقاتی و ایجاد پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با برنامه ریزی های شهری و شهرداری
    • - برنامه ریزی به منظور برقراری ارتباطات اصولی با سازمانهای تخصصی بین المللی که در زمینه بهبود امور شهر تلاش میکنند
    • - انجام سایر وظایف محوله طبق دستور ما فوق
    •  


    • PDF چاپ چاپ