منوی اصلی
 
 تبريك عيد نوروز

 
تاریخ : يکشنبه 16 آبان 1389     |     کد : 11

شرح وظایف مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات

- ایجاد بانک اطلاعاتی آماری جامع، به روز و کارآمد شهرداری و سازمانهای وابسته. ...

- ایجاد بانک اطلاعاتی آماری جامع، به روز و کارآمد شهرداری و سازمانهای وابسته.
- بررسی و نظارت بر تهیه طرحهای مختلف آمار و طبقه بندی های آمار و جداول مورد لزوم.
- بررسی گزارشات ماهانه تهیه شده حاوی پیشرفت کار تجزیه و تحلیل تحولات و تغییرات زمان درباره هریک از موضوعات مورد بررسی.
- نظارت بر تهیه طراحی و تنظیم متون و فرمهای گزارشات آماری طبق اصول و فنون مربوط برای ارائه و انتشار
- طراحی و ایجاد ساختار بانک اطلاعاتی بر اساس استانداردهای مربوط و همچنین ایجاد و پیاده سازی بانکهای اطلاعاتی.
- ایجاد نظام طبقه بندی، تحلیل و کنترل اطلاعات و بررسی تطبیقی با برنامهای شهرداری.
- پشتیبانی اطلاعاتی و آماری از حوزه های مختلف شهرداری از طریق ارائه گزارشهای تحلیلی از عملکرد حوزه های مختلف.
- طراحی نظام گردش آمار و اطلاعات در شهرداری، مناطق و سازمانهای وابسته.
- تأیید و تصویب تعیین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری، پشتیبانی و نگهداری سیستم های رایانه ای شهرداری و سازمانهای وابسته.
- صدور دستورالعملها و ضوابط مربوط به نگهداری سیستم ها.
- نظارت و کنترل پروژه های شهرداری و مناطق و سازمانهای وابسته و تهیه گزارشهای مورد لزوم.
- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.


PDF چاپ چاپ