منوی اصلی
 
 
 
 چکیده پایان نامه ها
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

تحليل مكان گزيني و سازگاري كاربري هاي شهري در سكونتگاههاي غير رسمي با استفاده از GIS

تحليل مكان گزيني و سازگاري كاربري هاي شهري در سكونتگاههاي غير رسمي با استفاده از GIS تحليل مكان گزيني و سازگاري كاربري هاي شهري در سكونتگاههاي غير رسمي با استفاده از GIS
سه شنبه 11 مهر 1396

طراحی الگوی توسعه فرهنگی با تاکید بر بهره مندی از فناوریهای نوین ارتباطی در کلانشهر تبریز

طراحی الگوی توسعه فرهنگی با تاکید بر بهره مندی از فناوریهای نوین ارتباطی در کلانشهر تبریز طراحی الگوی توسعه فرهنگی با تاکید بر بهره مندی از فناوریهای نوین ارتباطی در کلانشهر تبریز
سه شنبه 11 مهر 1396

تحلیل و ارزیابی فضایی تفرجگاه های شهری (نمونه موردی: منطقه 5 تبریز)

تحلیل و ارزیابی فضایی تفرجگاه های شهری  (نمونه موردی: منطقه 5 تبریز) تحلیل و ارزیابی فضایی تفرجگاه های شهری (نمونه موردی: منطقه 5 تبریز)
سه شنبه 28 شهريور 1396

ساماندهی پارکینگ در محلات متراکم شهری با تأکید بر پارکینگهای عمومی مطالعه موردی : محله آبرسان تبریز

ساماندهی پارکینگ در محلات متراکم شهری با تأکید بر پارکینگهای عمومی      مطالعه موردی : محله آبرسان تبریز ساماندهی پارکینگ در محلات متراکم شهری با تأکید بر پارکینگهای عمومی مطالعه موردی : محله آبرسان تبریز
دوشنبه 27 شهريور 1396

ارزیابی تطبیقی افزایش الگوهای تراکم ساختمانی و سطح کارآمدی شبکه معابر شهری در نواحی مادر شهری ایران(مطالعه موردی منطقه 4 تبریز)

ارزیابی تطبیقی افزایش الگوهای تراکم ساختمانی و سطح کارآمدی شبکه معابر شهری در نواحی مادر شهری ایران(مطالعه موردی منطقه 4 تبریز) ارزیابی تطبیقی افزایش الگوهای تراکم ساختمانی و سطح کارآمدی شبکه معابر شهری در نواحی مادر شهری ایران(مطالعه موردی منطقه 4 تبریز)
دوشنبه 27 شهريور 1396

ارزیابی و تحليل اكولوژيك توسعه فضايي کلانشهر تبريز

ارزیابی و تحليل اكولوژيك توسعه فضايي کلانشهر تبريز ارزیابی و تحليل اكولوژيك توسعه فضايي کلانشهر تبريز
يکشنبه 26 شهريور 1396

بررسی تاثیرات کلانشهر تبریز در کاربری و مالکیت اراضی روستا- شهرهای حوزه نفوذ آن (نمونه موردی: باسمنج)

بررسی تاثیرات کلانشهر تبریز در کاربری و مالکیت اراضی روستا- شهرهای حوزه نفوذ آن (نمونه موردی: باسمنج) بررسی تاثیرات کلانشهر تبریز در کاربری و مالکیت اراضی روستا- شهرهای حوزه نفوذ آن (نمونه موردی: باسمنج)
يکشنبه 26 شهريور 1396

مکان‌یابی ایستگاههای آتش‌نشانی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی بر مبنای مدل ANP (مطالعه موردی: شهر تبریز)

مکان‌یابی ایستگاههای آتش‌نشانی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی بر مبنای مدل ANP (مطالعه موردی: شهر تبریز) مکان‌یابی ایستگاههای آتش‌نشانی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی بر مبنای مدل ANP (مطالعه موردی: شهر تبریز)
چهارشنبه 22 شهريور 1396

معیارهای بلند مرتبه‌سازی بر اساس ضوابط شهرسازی (مطالعه موردی: شهر تبریز)

معیارهای بلند مرتبه‌سازی بر اساس ضوابط شهرسازی (مطالعه موردی: شهر تبریز) معیارهای بلند مرتبه‌سازی بر اساس ضوابط شهرسازی (مطالعه موردی: شهر تبریز)
يکشنبه 19 شهريور 1396

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات شهرداری کلان‌شهر تبریز [استان آذربایجان شرقی]

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات شهرداری کلان‌شهر تبریز [استان آذربایجان شرقی] شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات شهرداری کلان‌شهر تبریز [استان آذربایجان شرقی]
يکشنبه 19 شهريور 1396